Ribbemarsj med potensiale

RIBBEMARSK3

Søndag 3. januar trosset 11 metodister sprengkulda i Trondheim og deltok i menighetens første «ribbemarsj». Neste år bør vi bli enda flere, for dette må gjentas!

Ribbemarsjen var et initiativ fra Synnøve og Edvard Sivertsen, og deres hjem var en meget takknemlig bolle-og-kakao-base da ribbemarsjen var over. Vi startet på parkeringsplassen ved KVT og marsjen gikk på gangveier oppover mot Tiller, med 10 innlagte quiz-poster underveis i en drøyt en kilometer lange løypa. Spørsmålene krevde at det var både unge og eldre på laget for å svare riktig. Ribbemarsjen var et flott tiltak, og noe som bør fenge mange neste år! Et flott menighetsfamilietiltak og så lavterskel at det bør inspirere til å invitere vanner, kolleger  og naboer!