Fellesskap i Ilen kirke

 

Med sang, innslag for barna og  medvirkning ved nattverden, bidro metodister til å sette sterkt preg på fellesgudstjenesten i Ilen kirke i Trondheim søndag 17.januar. Gudstjenesten hadde form av en «familiemesse» med dåp.

De årlige fellesgudstjenestene med Ilen menighet er en over 35-årig tradisjon. Vi møtes på omgang hos hverandre, et år i Metodistkirken og neste i Ilen kirke. Gudstjenestene legges også gjerne til en søndag i forbindelse med Bønneuken for kristen enhet. Dette er en flott markering av samarbeidsavtalen «nådens fellesskap» i praksis.

Metodistene som deltok i søndagens familiemesse, gikk i åpningsprosesjonen sammen med to dåpsbarn/foreldre og Ilen menighets prester. Synnøve Sivertsen var en av tekstleserne og en metodistisk korgruppe på fem sangere bidro med lovsang som høstet applaus! Sylvi Strømme hadde med seg kofferten hun bruker under «barnestunden» i våre egne gudstjenester. I ilen kirke engasjerte hun en stor og ivrig barneflokk ved å  ta fram ulike ting som ledet fram til spørsmålet om hvordan vi kan se Gud. Det var også tema for kapellan Lars Sperres preken. Vår menighets daglige leder Inger Marie Hoggen, medvirket i nattverdsutdelingen.

Det var mye folk i kirken, blant dem en god del metodister. Kapellan Sperre takket både for tradisjonen med fellesgudstjeneter, og de fine innslagene fra menigheten vår.

Neste januar er det Ilen menighet som kommer til oss, og det gleder vi oss allerede til.