Vi kan ikke bare være tilskuere

Social Principles

Tittelen er et sitat fra forordet til Metodistkirkens Sosiale Prinsipper, og en forlengelse av følgende utsagn: United Methodist Church tror at Guds kjærlighet til verden er en aktiv og engasjert kjærlighet; en kjærlighet som søker rettferdighet og frihet.

Og deretter heter det i forordet: «Derfor bryr vi oss nok om folks liv til å risikrere å tolke Guds kjærlighet, til å ta standpunkt, til å utfordre oss alle til handling, uansett hvor kontroversielt eller kompleks.»

I tillegg til prinsippene, har Metodistkirken også en «sosial trosbekjennelse». Prinsippene og trosbekjennelsen er en del av Metodistkirkens teologiske dna; vår identitet.

Den sosiale bekjennelsen er i følge kirkeordningen vår » et grunnleggende utsagn om vår overbevisning om de fundamentale forhold mellom Gud, Guds skapelse og menneskeheten.»

Slik lyder de første leddene i bekjennelsen:

Vi tror på Gud, som er verdens Skaper og på

Jesus Kristus, som er skaperverkets forløser.

Vi tror på Den hellige ånd, som lar oss ta imot Guds rike gaver.

Vi bekjenner med anger at vi har misbrukt disse gavene til å dyrke andre guder enn den eneste, sanne Gud.

 Metodistkirken i Trondheim har en liten brosjyre med teksten til hele den sosiale trosbekjennelsen, samt linker til de sosiale prinsippene. Ta gjerne med deg en hjem neste gang du er i kirken!

Du finner også mer om De Sosiale Prinsippene som eget punkt i menyen på hjemmesiden vår: https://trondheimumc.com/vare-sosiale-prinsipper/