Gud nekter å slippe taket

«Jeg slipper deg ikke» var tema for en fin gudstjeneste søndag 31. januar. Synnøve Sivertsen som både ledet og talte, understreket at Gud aldri slipper taket i oss, men omslutter alle mennesker med sin betingelsesløse og uendelige kjærlighet.

Om vi bevisst forsøker å fjerne oss fra Gud, eller av andre årsaker kan føle at taket glipper, så holder likevel Gud fast – nærmest på trass om nødvendig, sa Synnøve i sin personlige og sterke preken. Bibeltekster og salmevalg var sammen med prekenen med på å understreke at dagens tema også sprenger det egoistiske «Gud-og-meg»-perspektivet, men gjelder absolutt alle mennesker over hele verden. Og det er med å understreke håpet og troen på «jordens forvandling», ikke bare i en fjern framtid, men her og nå.

Og neste søndag er det aketur for alle! Følg med på menighetens Facebook-side og hjemmesiden for nærmere informasjon.