Ånd, sjel og legeme = metodisme

30+ til gudstjeneste første søndag i vinterferien er bra! Flott at vi også kunne dra i gang søndagsskolen igjen, med vår to «Timoteus-ungdommer» Henriette og Ellisiv som lærere!

Kirkebandet og sanggruppa var i meget bra slag, det samme var organist Takako (supert postludium!)  Stephanie Buadu  ledet gudstjenesten. Jon Løvland talte over dagens tema «Ånd, sjel og legeme» og understreket metodistkirkens vektlegging av at troen og kristenlivet omfatter hele mennesket.

Hyggelig med tilreisende studentforeldre, og et par elever fra Kristelig Videregående som hadde Metodistkirken som prosjekt.

Henriette Strømme Larsen og Ellisiv Sivertsen deltar dette året på MBUs (Metodistkirkens Barne og Ungdomsforbund) Timoteus-opplegg; det er et ledertreningsprogram for unge innen Metodistkirken. Som et direkte resultat av Timoteus-programmet, har de påtatt seg  å ha søndagsskole ca. en gang i måneden. De «debuterte» i dag, og det gikk meget bra! Neste gang blir 17. april og deretter blir det søndagsskole 22. mai og 12. juni. Henriette og Ellisiv er begge av solid metodistslekt, og var konfirmanter i 2014.

Neste søndag er det ingen gudstjeneste i kirken. Søndag 6. mars er det tursøndag. Da skal vi gå rundt Theisendammen. Det er oppmøte hos Sylvi og Arvid Strømme kl. 11.00. Etter den fine turen i lett terreng, venter det kaffe hjemme hos Sylvi og Arvid. Anbefales for alle – i alle aldre! Følg med på ukemail og hjemmeside!