UMChili con carne? Gjerne!

Vi var 30 som kom til myldre(mid)dag mandag 7. mars. Alle visste å verdsette Ediths (Nørsett) chili con carne med pasta og salat, kaffe og sjokoladekake – og fellesskapet rundt bordene. Aldersspennet i dag var 7 – 87 år! Konfirmantene hadde undervisning før middag. Etter middagen var det som vanlig et par sang/korøvelser i kirkesalen og speiderne fikk en innføring i fektingens edle kunst i Wesleysalen!

Neste Myldredag med middag kl. 16.30 er mandag 4. april. Ta gjerne  med deg familie, venner og kom! Det er full anledning til «bare»å komme og spise middag og prate med folk! Middagen koster 20 kroner og smaker godt! Kokkeansvaret går litt på rundgang blant menighetens pensjonister! Det er lov å melde seg som kokk!