Skapelsen gjenskapt

Skaperverket var tema for søndagens familiegudstjeneste 13. mars. Synnøve Sivertsen sto for en meget gjennomarbeidet og fint ledet gudstjeneste hvor alt hang sammen i musikk, ord, bilder og aktiviteter.

Barna var gudstjenestens hovedmålgruppe, men alle voksne fikk dermed anledning til «å bli som barn igjen» – og det har aldri skadet! Per-Anders Mortensen bidro med strålende pianospill til pre/postludium og salmer/sanger!

Gudstjenesten startet i mørke, med alle lyskilder slukket, noe som endret seg straks vi i åpningsordene fikk høre fra skapelsesberetningen at Gud skapte lyset. Barna som var tilstede, ble engasjert i å gjenskape resten av skapelsen gjennom hele gudstjenesten. Etter hvert vokste himmel, jord, sjø, vann, blomster og dyr fram på alterringen – blant dyrene var flere medbrakte kosedyr! Menneskene var representert gjennom de 30 som møtte fram til gudstjenesten. I tillegg til nødvendigheten av å ta vare på skaperverket/naturen ble vi også minnet på nødvendigheten av å ta vare på hverandre. Etter forbønnen kunne alle som ønsket det tenne lys, og lysgloben ble fort full.

Nok en optimistisk, livs- og trosglad søndag i kirken. Neste søndag er det palmesøndags-gudstjeneste ved Ingerid Hoggen og Jon Løvland. Ta en tur innom da vel!!