Skjærtorsdag – plass for alle

Skjærtorsdag, Langfredag og 1. påskedag deler vi noen bilder, momenter til ettertanke/refleksjon, og en salme knyttet til den aktuelle dagen. Håpet er at det kan inspirere og utfordre oss til å gjennomtenke vår egen tro.  

Vi avslutter illustrasjonene med noen bilder som viser  hvilket gjennomslag og nedslagskraft  fortellingen om nattverden/det siste måltid har hatt langt utenfor kirkens rom og grenser. Det går selvfølgelig an å la seg ergre over det. Men det går også an å glede seg over at kunstnere og reklamefolk så ofte griper til bibelske fortellinger og motiver for å kommunisere budskap i vår tid. For  å forstå/oppleve noe ved disse bildene, kreves det jo at både kunstner og publikum kjenner originalen. Slike kunsteriske uttrykk er derfor en positiv utfordring til kirken – og kanskje kan disse skjeve blikkene utenfra også ha noe å si oss?

SKJÆRTORSDAG:  Delingen av brød og vin i Jesu navn,  er både en visjon om festen Gud en gang vil stelle i stand for  for alle mennesker. Men gudsriket har både en allerede her- og en ennå ikke-dimensjon. Guds utfordring til oss er å virkeliggjøre denne visjonen om plass til alle – allerede nå som et tegn på at gudsriket er virksomt. Ikke noe annet uttrykket bedre hva vi tror på, enn måten vi oppfører oss mot hverandre og mot andre mennesker. Som enkeltpersoner og menighet og kirke.

På skjærtorsdag deler vi den flotte, optimistiske og utfordrende salmen                          «For alle på jord, en plass omkring bordet»                                                                                  («For everyone born, a place at the table»)                                                                               skrevet  av salmedikteren Shirley Erena Murray fra New Zealand. Salmen er en visjon og et håp – som vi utfordres til å virkeliggjøre – i dag! Den ransaker og utfordrer vå¨re holdninger og handlinger.  Ta deg tid til å lese den. Sammenlign gjerne med originialteksten (rød skrift) og oversett den selv – til ditt liv!

For alle på jord, en plass omkring bordet,

for alle på jord, rent vann, daglig brød,

et hjem som er trygt, et sted for å vokse,

en stjerne hver natt, en dag uten nød.

For everyone born, a place at the table

For everyone born, clean water and bread

A shelter, a space, a safe place for growing

For everyone born, a star overhead

 

OMKVED:

Guds glede er stor

når vi skaper glede og rettferd og fred,

ja, rettferd og fred.

Guds glede er stor

når vi skaper glede og rettferd,

glede og fred.

And God will delight

When we are creators of justice and joy.

Yes, God will delight

When we are creators of justice,

Justice and joy.

For kvinne og mann, en plass omkring bordet,

med roller fordelt i kjærlig respekt,

med visdommens ro og mot til forandring,

for kvinne og mann, i slekt etter slekt.

For woman and man, a place at the table

Revising the roles, deciding the share

With wisdom and grace, dividing the power

For woman and man, a system that’s fair.

For gammel og ung, en plass omkring bordet,

hvor alle blir hørt, et smil og et fang,

en hånd som er myk, en hånd som er rynket,

– og alle tar del i skapelsens sang.

For young and for old, a place at the table

A voice to be heard, a part in the song

The hands of a child in hands that are wrinkled

For young and for old, the right to belong.

For den som bedro og den som ble krenket,

for skyldner og ren – en plass rundt vårt bord!

I sinne og sorg forvandlingens nåde,

for alle som en – tilgivelsens ord!

For just and unjust, a place at the table

Abuser, abused, with need to forgive

In anger, in hurt, a mindset of mercy

For just and unjust, a new way to live.

For alle på jord en plass omkring bordet,

et liv uten frykt, å kun være til,

å hevde sin rett, å tjene og vitne

for alle på jord er friheten til.

For everyone born, a place at the table

To live without fear, and simply to be

To work, to speak out, to witness and worship

For everyone born, the right to be free

 

And God will delight

When we are creators of justice and joy.

Yes, God will delight

When we are creators of justice,

Justice and joy.