Påskedag – oppstandelse verden rundt!

Kristus telah bangkit! مسیح برخاسته است!Krestos a uprisin! Christ is risen! Христóсъ воскрéсе! Christus ist auferstanden! Kristo leviĝis! Kristur er upprisinn! Cristo è risorto! Tha Crìosd air èiridh! Kristus aq ungwektaq!¡Cristo ha resucitado! المسيح قام! حقا قام! Christus is opgestaan! Kristus är uppstånden! Lo Crist es ressuscitat! Si Kristo ay nabuhay! Kristus vstal z mŕtvych! ハリストス復活!Christus resurrexit! Le Christ est ressuscité!

Dette er ikke en preken. Ingen fasit. Det er noen tankestreif rundt oppstandelsen. Sammen med illustrasjonene fra ulike deler av kristenheten, og den avsluttende salmen, kan det forhåpentlig inspirere til egne refleksjoner og bevisstgjøring. Det gjelder for påskebudskapet og oppstandelsestroen, som alle sider ved troen, at vi må gjøre den til vår egen. Ofte krever det (kritiske) spørsmål og ikke nødvendigvis skråsikre svar.

trhumc - around the worldDet begynte allerede i går (norsk tid). Fra de østligste deler av Sibir, Stillehavsøyene og New Zealand begynte den kristne påskehilsenen begynt å rulle. I en sammenhengende, ubrutt ring vil den i løpet av påskedagsdøgnet  lyde gjennom alle tidssoner. Som en stafettpinne blir påskeropet overlevert og bølge gjennom verdensdeler og kontinenter. På tvers av alle kirkesamfunn, raser, kjønn og sosial status lyder ropet: «KRISTUS ER OPPSTANDEN!»

Og selv om heller ikke oppstandelsen er unntatt nødvendig teologisk forskning, bibeltolkning og diskusjon, kan de fleste fra sine ulike ståsted bekrefte det tilhørende liturgiske svaret: «JA, HAN ER SANNELIG OPPSTANDEN!»

I dette påskedagsdøgnet anbefaler vi gjerne Wikipediasiden «Paschal greeting». Der er påskehilsenen (utropet og svaret) gjengitt på et stort antall språk, flere av dem garantert ukjente for mange. Å se og lese påskehilsenen opplistet på denne måten, er faktisk en spesiell og sterk opplevelse. Det bidrar også til en bevisstgjøring på påskebudskapets universelle karakter og gjennomslagskraft. Du finner den her: PASCHAL GREETING

 

Oppstandelsens praksis

trhumc - Pave Frans vasker og kysser føttene til muslimske, hinduistiske og kristne flyktninger i et iktaliensk flyktningesenterEt av de sterkeste bildene fra denne påsken er pave Frans som skjærtorsdag knelte for å vaske og kysse føttene til muslimske, hinduistiske og kristne flyktninger fra et asylmottak i den italienske byen Castelnuovo di Porto.

For en preken og vitnesbyrd rett inn i vår hverdag! Gjennom denne ekstremt symboltunge handlingen bekreftet paven oppstandelsen ved å praktisere den. Og han setter mange av oss i skammekroken.

Den irske teologen og filosofen Peter Rollins (født 1973) er en av flere som snakker om at vi som kristne og kirke, gjennom våre handlinger og holdninger, enten er med på å bekrefte oppstandelsen, eller benekte den:

«Jeg fornekter Kristi oppstandelse hver gang jeg ikke tjener ved de undertryktes føtter, hver dag jeg snur ryggen til de fattige, når jeg lukker ørene for skrikene fra de undertrykte og gir min støtte til korrupte og urettferdige (politiske og religiøse, red.anm) systemer.»

Men det er også øyeblikk, sier Rollins, hvor vi bekrefter oppstandelsen, selv om slike øyeblikk er alt for få og langt i mellom:

«Jeg bekrefter oppstandelsen når jeg står opp for de som er tvunget til å leve på sine knær, når jeg snakker/tar ordet på vegne av de som har fått tungene sine revet ut og når jeg gråter for de som ikke har flere tårer å felle.»

Troens mysterium

Påskens budskap rommer troens store mysterium: Kristus døde. Kristus oppsto. Kristus skal komme igjen. Det kan de aller fleste bekjenne, selv om forskning, debatt og ulike fortolkninger knyttet til dette fyller «hyllekilometere» med litteratur. Det starter jo allerede med de bibelske kildene (evangeliene) som gir hver sine versjoner av hva som skjedde påskemorgen og de nærmeste timene og dagene – hvem som var der, hva de gjorde og hva de sa, tvilte, trodde og håpet.

trhumc - Engelen hilser kvinnene ved graven i He Qi's maleri %22PåskemorgenDen tomme graven beviser ingen ting; liket kunne vært stjålet eller tatt vare på av noen. Og det er klart også ut fra de bibelske skriftene at den oppståtte Jesus ikke var til å kjenne igjen. Maria trodde for eksempel at det var gartneren som snakket til henne. To disipler gikk hele veien til Emmaus sammen med den oppståtte Jesus uten å kjenne ham igjen før de spiste kveldsmat sammen. Det er ingen tvil om at det som på litt fromt språk kalles «Jesu oppstandelseslegeme» var veldig forskjellig fra den kroppen og skikkelsen som ble lagt i graven.

I fjor ble det rabalder da den dansk sogneprest blant annet fortalte at han ikke trodde på oppstandelsen. Den historien og hvordan den endte, kan du evt sjekke opp selv ved å google ”Per Ramsdal – oppstandelsen – biskop Peter Skov Jakobsen”. Her nøyer vi oss med svaret biskop Jakobsen ga en journalist på spørsmålet:

«Må en prest i den danske kirke tro på oppstandelsen?»

» Ja det må man. Kirken ble født ved oppstandelsen. Det som intet øye så, er det kirken feirer påske for. Jesus sto opp fra de døde – det skjedde en enestående kosmisk begivenhet, som jeg tror på, og som de fleste kristne tror på. Men jeg vil ikke gå inn i ordvalget omkring fysisk, for hvis jeg sier fysisk, aksepterer jeg at det blir brukt et naturvitenskapelig språk omkring dette. Og så spør du meg videre; hvordan så han ut?»

Og som vi vet, det vet ingen – bortsett fra at Jesus sikkert så ut som en 30-åring fra Midt-Østen.

100% oppstandelsestro

Bibelen er skrevet og snakker til oss i et mytologisk språk gjennom bilder, symboler og metaforer fra skapelsesberetningen og fram til Johannes Åpenbaring. Det gjelder også påskefortellingene; fra Langfredag til påskemorgen og de følgende dagene.

Mange kristne er til utmattelse opptatt av «bevis»; at Bibelen har «rett» i ett og alt – som om det er snakk om en ufeilbarlig fagbok i historie, geografi, matematikk og naturvitenskap. Oppstandelsesfortellingen(e) er intet unntak. For mange er troen avhengig av 100% bevis for en 100% fysisk og legemlig oppstandelse. Det beviset finner vi ikke i Bibelen, og ingen andre steder heller, for den del. Men det vi helt sikkert finner, er troen på oppstandelsen.

Troen på oppstandelsen ( noen vil si troen på troen om oppstandelsen…) har hatt forvandlende kraft på mennesker og samfunn i snart 2000 år. Mange teologer og kristne vil si at oppstandelsen er virkelighet nettopp gjennom at disiplene hadde sterke og livsendrende opplevelser av Kristus etter hans død. På den bakgrunn vil mange teologer, prester og ”vanlige” kristne tolke og forstå oppstandelsen som et psykisk fenomen.

Teologen Clarence Jordan (1912-69) sa det slik: «Beviset for at Gud oppreiste Jesus fra de døde er ikke den tomme graven, men hans forvandlede disiplers fulle, glødende hjerter. Beviset for at Jesus lever, er ikke en ledig grav, men det åndelige fellesskapet mellom hans etterfølgere.»

Ikke slutten

Oppstandelsen viser at døden ikke var slutten på Jesus-historien. Oppstandelsen viser at Gud ikke har gitt opp verden. Oppstandelsen er begivenheten som gjør at den positive faktoren i alle motsetninger vinner: Døden over livet. Lyset over mørket. Kjærligheten over hatet. Håpet over frykten. Vi kan alle forlenge den listen ut fra egne erfaringer. Vi skal fortsatt alle dø, men døden har ikke det siste ordet. Og i hvert glimt av godhet og hint av håp vi ser og er med å skape, er oppstandelsen en realitet i dagens verden.

Mørket vinner aldri

I forlengelsen av dette, velger vi denne salmen «Se, mørket vinner aldri over lyset» av Sindre Skeie (2012) til refleksjon og meditasjon denne 1. påskedag.

Se, mørket vinner aldri over lyset.

La håpets flamme skinne, sterk og klar!

For ennå kjemper noen for det gode,

og ennå deler noen det de har.

Se, freden finnes i den gode striden,

så reis deg opp til kamp for andres rett!

Da skal du aldri frykte mørkets makter,

det er i mørket flammene blir sett.

Iblant vil kampen stjele dine krefter,

du kjenner sorgen over tap og svik,

du tror at alt du ga, har gjort deg fattig,

men i din fattigdom er du blitt rik.

Et mørke hviler ennå over jorden,

men barn av lyset finnes overalt:

Se, noen åpner døren for en flyktning,

og noen reiser opp en venn som falt.

Hvor finnes brød til alle folk i verden

hvis ikke du vil dele med din bror?

Vi puster alle i den samme luften

og lever på den samme, lille jord!

Må ingen lenger hegne om sitt eget.

Må de som hersker, ofre alt for fred.

Må de som tror de kjemper helt alene,

få se hvor mange flere som er med!

Se, Verdens Lys rir inn i våre gater.

En sang om frihet stiger i vår by,

hør, også vi vil være barn av lyset

og tenne håpet: Jorden skal bli ny!