Optimistiske toner på årsmøtet

 

Trondheim Metodistkirke har fått troen tilbake. Menighetens årsmøte 31. mars bekreftet at optimisme og framtidshåp har overtatt for pessimisme og mismot.

Selv om vi fortsatt har mye igjen, er det grunn til å tro at vi har passert bunnmålet og at pilene peker oppover igjen. Mye gledelig har skjedd i menigheten løpet av høsten/vinteren. Vi har gode, varierte og inspirerende gudstjenester. Myldredagene (i snitt to mandager i uka) samler 30+ hver gang. Vi har etablert sanggruppe og kirkeband (som begge er veldig åpne for nye medlemmer!) Vi skal også i gang med et menighetsutviklingsprosjekt. Vi har hatt to ungdommer på Timoteus-opplæring, som vil dra igang et søndagsskoletilbud, og vi har et flott konfirmant-trekløver.

Tilsynsmann Steinar Hjerpseth ledet årsmøtet/menighetskonferansen, og etter å ha hørt de sentrale rapportene oppsummerte han sitt inntrykk slik: «Oppmuntrende, positivt og spennende».

Tilsynsmannen og årsmøtet takket avgående daglig leder Ingerid Marie Hoggen for ansvaret og innsatsen hun viste ved å påta seg den jobben, og måten hun har utført den på.  Takk og klapp fikk også Kristne Hummel Elvebakk som har utført sin 10%-stilling som «supersekretær» beyond the call of duty. Begge blir sikkert takket ytterligere på «takkedagen», søndag 19. juni.

Jon Løvland fortsetter, til årsmøtets store tilfredshet, som menighetsrådgiver i 30 % stilling. Når det gjelder pastoral betjening fra høsten, fortalte tilsynsmann Hjerpseth at Kabinettet (biskop og tilsynsmenn) har jobbet mye med tanke på Trondheim. Metodistkirken i Norge sliter med prestemangel, og kabinettet har ingen prest å utnevne som kan flytte til Trondheim. Men uten at han ennå kunne røpe navn, opplyste Hjerpseth at kabinettet jobber og er i innspurten med en alternativ løsning. Det betyr ikke at vi får fastboende prest i full stilling, men en «pendler-prest» i ca 40% stilling.

Valgene gikk greit, selv om vi har noen vakanser som bør/må fylles.

Menighetsrådet 2016/17 består av: Arvid Strømme (adm.leder), Bjørg Burkeland (kasserer), Asbjørn Stjern (Personalkomiteens representant), Karen Hara (kontaktperson BUR) og en representant for kirkevergene.

Legdelegat til Årskonferansen 2017-2000: Ingerid Marie Hoggen Vara: Bjørg Burkeland

Menighetens regnskap for 2015 er revidert og funnet i orden. Det viser et driftsresultat på 7500 kroner og et samlet resultat på 14278 kroner. Overskudd er jo flott, men likevel er det nødvendig å fokusere på givertjenesten. I 2015 måtte vi nemlig notere tilbakegang i alle kollekt/bidrag(offer-kategorier, og det holder ikke med tanke på det aktivitets- og bemanningsnivået vi ser for oss kommende arbeidsår! Nå gjelder det derfor at den nye optimismen og gløden også smitter over på givergleden!

Etter møysommelig arbeid og solid opprydding i kirkebok og lokalt/sentralt medlemesregister, er det nå 296 metodister som tilhører Trondheim menighet.