Kjell Werner tar pastoralt ansvar

 

Pastor Kjell Werner Rødder (71) blir ansatt i en delstilling som pastoralt ansvarlig for Trondheim Metodistmenighet for arbeidsåret 2016/17. Denne gladnyheten ble kjent gjennom et brev fra tilsynsmannen som ble lest på gudstjenesten søndag 17. april. Meldingen ble mottatt med applaus og stor glede og forventning!

NB: Du finner et intervju med Kjell Werner her: http://www.trondheimumc.com

 

Kjell Werner utdannet seg først som metodistprest. Han har betjent flere av landets metodistmenigheter. Sin lengste ansettelse hadde han som institusjons/sykehusprest ved Betanien i Bergen fra 1991-2004. Han er også utdannet sosionom og  har hatt flere stillinger innen helsevesenet; på sosialkontor, i barnevernet og innen bufetat ( Bare-Ungdom og Familieetaten). Som pensjonist har han vikariert som sjømannsprest i både Singapore og København. Han er bosatt i Haugesund.