Oppmuntrende budskap fra Christina

«Vi er først og fremst Guds barn, og Gud er evig kjærlighet», sa pastor Christina Thaarup da hun gjestet Trondheim Metodistkirke på våroffersøndagen 17. april. Christina ga oss et oppmuntrende budskap i sin preken over temaet «Herren er min hyrde».

Selv om vi selvfølgelig gjerne skulle vært enda flere tilstede, som kunne fått med seg både den engasjerende og motiverende prekenen og den fine rammen om gudstjenesten,  så ble våroffersøndagen en god dag i kirken. Den understreket følelsen og opplevelsen av at noe positivt er i ferd med å skje i blant oss. Og Christina er definitivt hjertelig velkommen tilbake!

En liten, men meget velklingende sang/musikkgruppe bidro med fem lov- og allsanger.Menighetens to «Timoteus-undommer» hadde søndagsskole. Vi fikk et gledelig gjensyn og gjenhør med Julius som i kjent stil ikke nølte med å supplere musikkbildet med sin afrikanske tromme.

trhumc-våroffer3Og menighetens aller yngste, lille Sunniva (Lillethun Hoggen) hadde sin kirkedebut, to uker gammel! Hun gikk tålmodig på omgang på opptil flere fang under kirkekaffen. Gratulerer til mamma Ingerid Marie og pappa Rune med den lille solstrålen som for øvrig hadde de strategiske mål 51 cm og 3835 gram da hun så dagens lys for et par uker siden!

Både hyrder og sauer

Christina påpekte i sin preken dobbeltheten i vår situasjon og funksjon som kristne og kirke; vi skal både være hyrder og sauer. Vi kan ikke være hyrder uten at vi også er sauer. grunnlaget for vår hyrderolle og -tjeneste, er at vi først og fremst, og i alle situasjoner, er Guds barn. I sin framstilling av Jesus som menighetens hyrde, siterte Christina ham slik: «Stol på meg! Jeg er med deg. jeg leder deg. jeg styrker deg gjennom godt og vondt.»

Hun gikk også konkret inn i Trondheim menighets situasjon; at vi for tiden ikke har en prest som hyrde. Hun oppmuntret oss til å søke og finne styrke i at Jesus uansett er vår hyrde, og ba oss samtidig være hyrder for hverandre. Men jeg har også tro på at Gud vil sende en hyrde til Trondheim, sa pastor Christina Thaarup.

Det utsagnet fortonte seg nærmest profetisk, da personalkomiteens leder Bjørn Gunnar Andersen under opplysningene kunne lese et brev fra tilsynsmann Steinar Hjerpseth. I brevet varslet tilsynsmannen at kirken vil utnevne pastor Kjell Werner Rødder som pastoralt ansvarlig for Trondheim menighet i en prosentstilling for arbeidsåret 2016/17. Det budskapet utløste spontan applaus. Ikke prest i full stilling, riktig nok, men likefullt et stort og håpefullt skritt i riktig retning!

Etter gudstjenesten var det kirkekaffe i Wesleysalen med som vanlig mye godt å bite i ved siden av kaffe. Praten gikk livlig og stemningen var god.(bilder under)

Neste søndag, 24. april er det vårens tre konfirmanter som har ansvaret sammen med menighetsrådsgiver og konfirmasjonslærer Jon Løvland. Da bør DU også komme til kirken!