Guds kjærlighet til alle – på pinne og vel så det

Guds kjærlighet var tema for gudstjenesten søndag 24. april. Den kjærligheten omfatter som kjent absolutt alle, men de 38 som var tilstede på gudstjenesten fikk den esktra konkretisert og illustrert  i form av hver sin kjærlighet på pinne. Årets tre konfirmanter satte også sitt sterke og flotte preg på gudstjenesten.

Konfirmantene Hannah, Aasmund og Trygve deltok alle med skriftlesninger og ledelse av vekselbønner. I tillegg sang Hannah i (lov)sanggruppa med kirkebandet, Trygve ledet «barnestunden» og iverksatte utdelingen av Guds kjærlighet i form av kjærlighet på pinne til alle, og Aasmund bidro med stilig trombonespill både til kollekten og som postludium. Alle med stor frimodighet og naturlighet – ingen synlige nerver!

En skikkelig bra «generalprøve» foran den store dagen; konfirmasjonsgudstjenesten 15. mai. Da må vi sørge for å fylle kirken for årets konfirmanter. En flott gjeng!

Menighetsrådgiver Jon Løvland leder gudstjenesten og prekte meget aktuelt over dagens tema. Han understreket blant annet at Guds kjærlighet gir oss stadig mulighet til å «restarte» våre liv og at Guds kjærlighet til oss skal og må reflekteres i vår kjærlighet til  Gud, hverandre og alle mennesker vi møter som enkeltpersoner, menighet og kirke.

Etter gudstjeneste var det som vanlig «kirkebakkekaffe» bak i kirken, og praten/samtalene/diskusjonene gikk som vanlig livlig bortimot en times tid! Deretter samlet Jon Løvland og studentene seg i Wesleysalen til «ukestart» – for øvrig den siste før eksamensalvoret overtar! Lykke til, alle studenter!

NB: Neste søndag, 1. mai, er det menighetstur til Fjellseter kapell i Bymarka. Speiderne har regi og ansvar. Det blir blant annet kokkekamp og aktiviteter for hele familien!

Søndag 8. mai er det gudstjeneste i kirken som Bjørn Gunnar Andersen har ansvaret for.

Og søndag 15. mai: KONFIRMASJON for Hannah, Aamund og Trygve!

Du er hjertelig velkommen!