Vil ha barn og ungdom på dagsorden!

trhumc-Stephanie1– Jeg ser en særlig utfordring i å skape arenaer og møtepunkt for ungdom fra konfirmasjonsalder og oppover, sier Stephanie Buadu (21) som er den nye lederen av Metodistkirkens Barne- og Ungdomsforbund (MBU). Vi er så heldige at vi har Stephanie som student i Trondheim, og dermed er hun «vår» i alle fall to år framover!

Stephanie ble valgt som ny MBU-leder på Ungdomsforbundets landsmøte 16. april. I kraft av det vervet blir hun også fast medlem av Metodistkirkens Hovedstyre, og synes det skal bli spennende og interessant å oppleve kirken sin fra det perspektivet. På spørsmål om hun er optimist på Metodistkirkens framtid svarer Stephanie et kontant og klokkerent «JA!»

Solid metodistslekt

Stephanie4I Trondheim er Stephanie NTNU-student, og er i ferd med å avslutte det tredje av fem års studier innen Ingeniørvitenskap & IKT. Om hun skal sikte seg hundre prosent inn mot IT-bransjen eller det marine feltet, har hun ikke helt klart for seg ennå.

– Heldigvis har jeg et par år til å bestemme meg på, smiler Stephanie. Hun forteller at hun trives veldig godt i Trondheim, både med studiene, i metodistmenigheten og med byen generelt.

Den nye MBU-lederen er av solid metodistslekt. Både en av hennes onkel og en bestemor er metodistprester i Ghana. Stephanie selv er født i Norge. Foreldrene hennes kom hit fra Ghana tidlig på 1990-tallet. Hun ble døpt i Centralkirken i Oslo og gikk sine første barneår der, uten at hun husker særlig mye fra den tiden. I tidlig barneskolealder begynte hun og familien å gå i Metodistkirken på Bjølsen (Immanuelskirken). Der hørte hun til, helt til hun flyttet hjemmefra. På Bjølsen sang hun i menighetens barnekor, og var med i ungdomsgruppen «Bertene».

– Ellers har jeg hengt en del i Centralkirken etter konfirmasjonen, fordi det var et større ungdomsmiljø i Central enn det vi hadde på Bjølsen, forteller Stephanie.

 Internasjonalt MBU-rulleblad

stephanie3Bortsett fra at hun aldri har vært speider, har Stephanie har et langt og innholdsrikt «rulleblad» innen MBU. Som styremedlem har hun etter sigende imponert med oversikt og utpreget organisasjonstalent. (Og det er ingen hvem som helst som sier det, men avtroppende MBU-leder Audun Westad). MBU-engasjementet er også internasjonalt. De siste årene har Stephanie representert MBU i EMYC (European Methodist Youth and Childrens Council), og har gjennom det fått et innblikk i barne- og ungdomsarbeidet som drives rundt omkring i Europa. Hun har også blitt kjent med metodister fra andre land og besøkt flere metodistkirker i Europa. I tillegg representerer hun MBU i NECCYC (Northern European and Eurasian Central Conference Youth Council), forteller hun. (Som aktiv metodist må du tidlig lære deg internasjonale forkortelser…)

Skape arenaer og møtepunkt

– Hva blir din fremste/viktigste oppgave som MBU-leder, og hva er kirkens største utfordring i forhold til barn og ungdom?

stephanie2 – Nå har jo Audun (Westad) lagt et fantastisk grunnlag, så her er det bare å jobbe videre med det han har gjort. Det viktigste er å sørge for at barn- og unge får plass på kirkens og menighetenes dagsorden. Men et problem er jo menigheter hvor det er lite eller ikke noe barne- og ungdomsarbeid. Det er vanskelig å få barn og unge til kirken dersom det ikke er noe «spennende» som skjer for deres del.

– Jeg har dessuten et sterkt ønske om å få til noe for de litt eldre ungdommene i menighetene rundt om i landet, understreker Stephanie. Vi trenger virkelig arenaer for ungdom etter konfirmasjonsalder og utover i 20-årene. Jeg skulle ønske flere menigheter hadde møtepunkt for denne aldersgruppen – utenom gudtstjenestene, sier hun.

– Jeg er litt usikker på hva det skal være og hvilken form det skal ha, men jeg har heldigvis med meg et supert landsstyre. Sammen tror jeg vi skal få til mye bra i årene som kommer, håper Stephanie.

– Har du et favoritt-bibelvers?

 Det er nesten litt vanskelig å velge, men om jeg skal velge kun ett, må det nesten bli 1. Tim 4:12. Og der står det: «La ingen forakte deg fordi du er ung, men vær et forbilde for de troende i ord og livsførsel, i kjærlighet, tro og renhet.»

Tips: Til sommeren skal Stephanie lede familiesamlingene på Sommerfesten 2016, Metodistkirkens store samling på Drottningborg ved Grimstad (28.juli – 31.juli). Dermed fikk du enda en grunn til å melde deg på og treffe ikke bare henne, men også masse andre flotte folk i metodiststorfamilien!