Konfirmasjon til å bli glad av!

For en konfirmasjonsgudstjeneste – og for noen konfirmanter! 1. pinsedag ble i sannhet en festdag i kirken. Konfirmantene Hannah, Trygve og Aasmund imponerte og inspirerte alle med sin aktive deltagelse, frimodighet og store trygghet og gode humør foran en fullsatt kirke med godt over 100 tilstede! 

Flott var det også å ha besøk av pastor John-Erik Bråthen som holdt dagens preken og ledet «konfirmasjonssamtalen». Og ikke minst flott å ha menighetsrådgiver, og ansvarlig for konfirmasjonsundervisningen, Jon Løvland med!  Han og konfirmantene har tydelig en kjempegod match og kjemi, og av konfirmantene fikk Jon overrakt tre filmer i Star Wars-serien. Konfirmantene på sin side fikk et ikon hver av pastor John-Erik Bråthen. Han holdt en flott preken, direkte rettet til konfirmantene, med utgangspunkt i et ikon han selv hadde fått i konfirmasjonsgave.

Hannah, Trygve og Aasmund deltok fra første stund med innledningsbønn, og senere skriftlesninger.  Konfirmasjonssamtalen med John-Erik fløt meget godt om viktige tema, og etterlot ingen tvil om at konfirmasjonsforberedelsene har gitt de tre verdier og holdninger som de tar med seg videre i livet. Humør hadde de også. Samtalen fikk flere ganger menigheten til å humre og le. Samtalen ble avsluttet med visning av en video fra konfirmantenes besøk på Rosenborg-brakka på Lerkendal sist høst, hvor de intervjuet flere spillere og trenere om viktigheten av lagspill og Rosenborgs «godfot»-postulat. Imponerende bra! Aasmund bidro dessuten med flott trombonespill.

For en hjemmesideredaktør som selv er konfirmert i Metodistkirken i Trondheim for mer enn 50 år siden, og som har overvært de fleste konfirmasjonene siden, er det fristende å utrope søndagens konfirmasjonsgudstjeneste som tidenes opplevelse i sitt slag – med god margin! Og det skal først og fremst Hanna Burkeland, Trygve Sivertsen, Aasmund Nørsett, men også i høyeste grad Jon Løvland og John-Erik Bråthen ha stor takk for! Det var en dag til å bli skikkelig glad av!

Neste gudstjeneste er søndag 22. mai og da er Jon Løvland på plass igjen!