(Minst) To biskoper og mange internasjonale gjester kommer på gudstjeneste 26. juni

Det blir internasjonal sus over gudstjensten vår 26. juni! Da kommer United Methodist Church- biskop Sally Dyck  fra USA for å preke, og biskop Mary Ann Swenson  vil gi en hilsen og lyse velsignelsen. Vi tror og håper på deltakelse fra flere metodister fra forskjellige metodistkirker ulike steder i verden på denne gudstjensten.

(På bildene ov er ser du bishop Mary Ann Swenson t.v og Sally Dyck t.h.)

Vi har aldri tidligere hatt en slik anledning til å erfare og oppleve at vi tilhører en stor, global kirkefamilie. For en liten menighet som vår, vil det garantert bety ny inspirasjon, styrking av identitet og tilhørighet. Vi håper derfor at absolutt alle som har mulighet, kommer til gudstjenesten 26. juni! Ta gjerne med familie og venner også!

Bakgrunnen for det som ligger an til å bli en helt spesiell gudstjenesteopplevelse, er at Kirkenes Verdensråd har lagt sitt sentralkomitemøte til Trondheim 22. – 28. juni.

Blant de ca 320 deltakerne er det 15-20 metodister. Seks av disse representerer United Methodist Church (hvorav tre er bsikoper!) og resten kommer fra andre kirker i den store metodistfamilien som African Episcopal Methodist Church, Christian Methodist Episcopal Church, Eglise methodistse du Togo, Free Wesleyan Church of Tonga, Iglesias Evangelica Methodista Argentina, samt fra Methodist Church (ikke UMC) i India, Kenya, Malaysia, Nigeria, New Zealand og Sierra Leone. Vi vil kontakte så mange som mulig av disse delegatene, og invitere dem til å delta på gudstjenesten vår og gjerne bringe en hilsen.

Det som er klart er at den profilerte UMC-biskopen Sally Dyck holder prekenen. Hun har i en meget hyggelig mail takket for invitasjonen og gleder seg til å møte oss! Det samme gjelder den ikke mindre profilerte biskop Mary Ann Swenson. Hun vil bringe en hilsen og lyse velsignelsen og ser fram til å møte metodistmenigheten i Trondheim.

Sally Dyck er biskop for Northern Illinois Conferens of UMC. Hun understreker betydningen av personlig og sosial hellighet. Å være united methodist utfordrer oss til å funne ut hvordan vi skal og kan leve ut troen vår i dag på en teologisk, bibelsk, etisk, sosial og global måte, sier hun. Under Generalkonferansen i Portland tiligere i mai, i en meget anspent atmosfære, holdt Sally Dyck en sterk og modig preken med temaet » Go – Learn – Mercy» på en morgengudstjeneste. Den kan du se og høre her: Sally Dyck preken

Biskop Dyck har engasjert seg for en endring av kirkens syn på homofili, men er levende opptatt av rettferdighet for alle. I 2014 ble hun arrestert under en demonstrasjon i Chicago til støtte for «ulovlige innvandrere», mot tvangsutsendelse og for en liberalisering av amerikansk innvandringspolitikkk. I samme anledning skrev hun også et åpent brev til president Obama. (Tidligere samme år ble metodistbiskopene Minerva Carcaño and Julius Trimble også arrestert i forbindelse med demonstrasjoner mot deportasjon av immigranter foran Det Hvite Hus.) Sally Dyck har vært medlem av sentralkoniteen i Kirkenes Verdensråd siden 2006.

Biskop Mary Ann Swenson ble biskop i 1992. Hun er nå pensjonist, men fortsatt aktiv og engasjert. Før hun ble biskop tjenestegjorde hun som menighetsprest en rekke steder. Hun har også hatt tallrike tillits- og lederverv på høyeste nivå innen United Methodist Church. Også Swenson er en meget sosialt og evangelisk bevisst, i tråd med metodistisk tradisjon og teologi. I Kirkenes Verdensråd har hun ikke minst markert seg i kirkens kamp mot undertrykkelse og vold mot kvinner. Hun er en av sentralkomiteens fremste ledere.

Biskop Swenson har for øvrig med seg mannen Jeff til Trondheim. De har vært gift siden 1968. På sølvbryllupsdagen fikk de en tandemsykkel, og den har de brukt til å tråkke seg gjennom flere stater i USA og brukt sykkelen som transportmiddel til og fra årskonferanse . Somkmeren 1998 syklet de tvers over USA fra Stillehavskysten i vest til Atlanterhavet i øst. Det er en distanse på 653 mil (!) og de brukte 58 dager på turen!

De to sykler fortsatt gjerne tandem til gudstjenster hvor Mary Ann skal delta  – men til Trondheim kommer de nok med fly…