To Timoteuser leder gudstjenesten

trhumc-henriette og ellisiv1

Henriette (t.v.) og Ellisiv er spente og forventningsfulle før søndagens gudstjeneste som de to skal lede sammen.

To av menighetens ungdommer skal lede gudstjenesten førstkommende søndag, 29. mai. Henriette Strømme og Ellisiv Sivertsen er både gode venninner og ”Timoteus”-kolleger. Vi har intervjuet Henriette og Ellisiv om hva «Timoteus» er, og hvordan de to synes det er å gå i Metodistkirken. Til søndagens gudstjeneste får de selskap av pastor Jon-Erik Bråthen som skal preke.

1) Hva er Timoteus og hvorfor ville du være med?

ELLISIV: Timoteus er et ledertreningskurs som metodistkirka har. Jeg ville være med fordi jeg syntes det hørtes spennende ut og jeg ville lære hvordan jeg kan bli en god leder. I tillegg ville jeg lære mer om kirka.

HENRIETTE: Timoteus er metodistkirkens lederkurs. Jeg ville være med fordi mange venner fra leir skulle, og fordi det hørtes ut som et veldig bra opplegg.

2) Hvordan vil du/håper du å få brukt det du har lært gjennom Timoteus?

HENRIETTE: Jeg har jo fått mye ny kunnskap om hvordan man leder en forsamling av barn/ungdom/voksne på en god måte. Dette er lærdom jeg kommer til få bruk for hele livet.

ELLISIV: Jeg håper å få bruk for det jeg lærte der når jeg og Henriette skal ha søndagsskole. Og dersom jeg blir leder på leir en gang, håper jeg å få nytte av det. Ellers håper og tror jeg at det jeg har lært på Timoteus også kan hjelpe meg i hverdagen.

3) Er det vanskelig å være kristen (metodist) ungdom?

ELLISIV: Det er av og til litt vanskelig, spesielt når noen spør «Hva er det?» eller «hva er forskjellen på metodistkirka og den norske kirke?» Da er det litt vanskelig å vite akkurat hva man skal svare, og man føler at metodistkirka er liten i Norge. Men ellers er det ikke så vanskelig å være kristen metodistungdom; det er faktisk ganske kult og artig.

HENRIETTE: Nei, det vil jeg ikke si. Jeg har jo tatt det valget selv, og det er det også mange andre som har. Den største utfordringen med å være metodist er vel å forklare folk som spør «hva forskjellen på sånn vanlig kristen, og sånn metodistkristen er«.

4) Hva er viktig for din tro?

HENRIETTE: Det viktigste er at den er personlig og at jeg, selv om jeg er en del av et kristent fellesskap, har egne meninger og verdier. De verdiene jeg lever etter er basert på Gud og på de verdiene han selv, som Jesus, viste her på jorden. Kjærlighet og åpenhet. Selv om det finnes mange regler for hva som er rett og hva som er galt har jeg, med min personlige tro, lov til å stille spørsmål og sette egne grenser for hva jeg ser på som rett.

ELLISIV: Det som er viktig for min tro er at den er min personlige. Det er også viktig at jeg kan stille spørsmål til troen, og at jeg kan tvile i blant.

5) Trives du i Metodistkirken?

ELLISIV: Jeg trives veldig godt i Metodistkirka. Jeg trives godt fordi jeg har gode venner i kirka både lokalt og nasjonalt, og det er generelt veldig trivelig å være med i Metodistkirka.

HENRIETTE: Ja jeg trives veldig i Metodistkirken. Jeg har vokst opp innenfor menighetens fellesskap og har alltid følt meg inkludert og velkommen der. Nasjonalt har jeg gode venner fra leirer og Timoteus med meninger og tro som min egen, noe som absolutt øker trivselen og lysten til å dra i kirken og på kristenleir.