Tro uten trange rammer

«Troen» var tema for gudstjenesten som Henriette Strømme og Ellisiv Sivertsen hadde planlagt og ledet 29.mai. Pastor John-Erik Bråthen utdypet temaet i en meget tankevekkende og stimulerende preken om å ikke etablere for trange rammer rundt den kristne troen.

Gjennom velvalgte salme/sangvalg, tekster og bønner ble teamet belyst i gudstjenesten som samlet nærmere 30. Lovsangsgruppa sang flere sanger, og Sylvi L. Strømme fortalte levende om Wesleys forunderlig oppvarmede hjerte i sine ord til barna – og de voksne. Og hjertet hun hadde varmet var skikkelig varmt!!

Litt uvanlig, men fullt på sin plass og etter oppfordring fra pastor Bråthen, takket de frammøtte Henriette og Ellisiv med en skikkelig klapp da gudstjenesten var slutt!  En flott «debut» som gudstjenesteledere. Vi ser fram til neste gang!

trhumc-2905-8– Det finnes mange mulige veier til tro, understreket pastor Bråthen i sin preken som tok uttgangspounkt i bibelens fortelling om den romesrke offiseren som oppsøkte Jesus fordi hans tjener var syk.

– Ofte gjør vi som kirke og kristne feilen å lage alt for trange rammer for troen – og for hva som er kristen tro. Da blir også vårt gudsbilde og gudsforståelse trang, sa john-Erik. Han viste til at et av de eldste kristne bilder på troen er «vandring». Jesus kalte seg ikke bare for sannheten og livet, men også for veien.

– Det er frigjørende å tenke på tro som en vandring; det å være under veis, sa John-Erik. Istedet for å sette grenser for andre menneskers tro, er skal vi tenke stort om vår egen tro og støtte andre på deres trosvandring – slik Jesus gjorde med den romerske offiseren.

– Det avgjørende er ikke hvor langt man er kommet, eller at man går i takt med alle andre. det som betyr noe er ønsket om å vandre sammen med Jesus, sa pastor John-Erik Bråthen.