Gudstjeneste med globalt pust 26. juni!

Gudstjenesten 26. juni blir en manifestasjon av metodistisk verdensfellesskap! I tillegg til «våre» to umc-biskoper Sally Dyck og Mary Ann Swenson, har også bishop John F. White i African Methodist Episcopal Church forsikret at han ser fram til å feire gudstjeneste sammen med sin «familie»  i Trondheim Metodistkirke. Det samme sier for øvrig pastor Kee Sing Wong fra Metodistkirken i Malaysia og pastor Daniel Angel Favero fra Iglesía Evangélica Metodista Argentina!

(Biledmosaikken over viser biskop Mary Ann Swenson (t.v.)  og biskop Sally Dyck, samt logoene til de kirkene som så langt vil være representert på gudstjenesten vår 26. juni)

Bakgrunnen for det som ser ut til å bli en helt spesiell gudstjenesteopplevelse, er at Kirkens Verdensråds Sentralkomite møtes i Trondheim 22. – 28. juni. Sentralkomitemøtet i Trondheim blir det det største økumeniske møtet som noen gang er holdt i Norge. Det kommer 150 kirkeledere og 200 rådgivere fra kirker over hele verden.

Søndag 26.juni er utsendingene oppfordret til å delta i gudstjenester i «sine» lokale kirker. Det er 15-20 metodister blant kirkelederne, og vi har som menighet kontaktet og invitert disse til vår gudstjeneste. Dette blir en gudstjeneste som du garantert vil ha med deg; en unik mulighet til å bli inspirert og velsignet av et verdensomfattende metodistisk fellesskap!

Gudstjeneste og kirkebakkekaffe

Arbeidet med å forberede gudstjenesten 26. juni er godt i gang. Vår nye pastor Kjell Werner Rødder kommer for å lede gudstjenesten. Den meget profilerte (umc)biskopen Sally Dyck fra Chicago vil preke, og biskop Mary Ann Swenson vil gi en hilsen og lyse velsignelsen. I tillegg får vi som nevnt hilsener fra bishop John F. White i Afrcan Methodist Episcopal Church, pastor Kee Sing Wong i Metodistkirken i Malaysia og pastor Daniel Angel Favero fra Iglesía Evangélica Metodista Argentina.  Biskop Whites store biskopsområde omfatter forresten alle øystatene i hele Karibien, samt Botswana; Lesotho, Mozambique og Swaziland i Afrika!

Deler av gudstjenesten  26. juni vil foregå på engelsk. Salmene blir tospråklige, slik at de kan synges både på norsk og engelsk. Vi satser på at folk flest forstår tilstrekkelig engelsk til at vi reduserer evt tolkning/oversettelse til et absolutt minimum. Tolkning tar både tid og virker oppstykkende på opplevelsen. Sven  Egil Nørsett spiller til salmene og pre/postludium. Amelia vil synge en lovsang, og Seiki Ueno bidrar med fiolinspill. To av menighetens unge vil lese skriftlesningene. Etter gudstjenesten blir det «myldrekirkekaffe» på kirkebakken bak i kirken, slik at alle får anledning til å hilse på våre internasjonale kirkesøstre- og brødre! Kirkekaffen tar Anne Jorunn (Midtkil) ansvaret for, og da blir den viktige delen også  bra!

Av 15-20 metodistene som kommer til Sentralkonferanse-møtet, er det seks united methodister (vår kirke). De øvrige representerer andre kirker i den store metodistfamilien som African Episcopal Methodist Church, Christian Methodist Episcopal Church, Eglise methodistse du Togo, Free Wesleyan Church of Tonga, Iglesias Evangelica Methodista Argentina, samt Methodist Church i India, Kenya, Malaysia, Nigeria, New Zealand og Sierra Leone. Vi håper å se mange (de fleste) av disse på gudstjenesten 26. juni. Og de vil garantert sette pris på å møte så mange norske metodister som mulig!

Preken og velsignelse 

Sally Dyck som holder søndagens preken, er biskop for Northern Illinois Conferens of UMC. Hun understreker betydningen av personlig og sosial hellighet. Å være united methodist utfordrer oss til å funne ut hvordan vi skal og kan leve ut troen vår i dag på en teologisk, bibelsk, etisk, sosial og global måte, sier hun. Under Generalkonferansen i Portland tiligere i mai, i en meget anspent atmosfære, holdt Sally Dyck en sterk og modig preken med temaet » Go – Learn – Mercy» på en morgengudstjeneste. Den kan du se og høre her: Sally Dyck preken

Biskop Dyck har engasjert seg for en endring av kirkens syn på homofili, men er levende opptatt av rettferdighet for alle. I 2014 ble hun arrestert under en demonstrasjon i Chicago til støtte for «ulovlige innvandrere», mot tvangsutsendelse og for en liberalisering av amerikansk innvandringspolitikkk. I samme anledning skrev hun også et åpent brev til president Obama. (Tidligere samme år ble metodistbiskopene Minerva Carcaño and Julius Trimble også arrestert i forbindelse med demonstrasjoner mot deportasjon av immigranter foran Det Hvite Hus.) Sally Dyck har vært medlem av sentralkoniteen i Kirkenes Verdensråd siden 2006.

Biskop Mary Ann Swenson vil lyse velsignelsen. Hun ble biskop i 1992. Hun er nå pensjonist, men fortsatt aktiv og engasjert. Før hun ble biskop tjenestegjorde hun som menighetsprest en rekke steder. Hun har også hatt tallrike tillits- og lederverv på høyeste nivå innen United Methodist Church. Også Swenson er en meget sosialt og evangelisk bevisst, i tråd med metodistisk tradisjon og teologi. I Kirkenes Verdensråd har hun ikke minst markert seg i kirkens kamp mot undertrykkelse og vold mot kvinner. Hun er en av sentralkomiteens fremste medlemmer og sitter også i Kirkenes Verdensråds eksekutivkomite.

Biskop Swenson har for øvrig med seg mannen Jeff til Trondheim. De har vært gift siden 1968. På sølvbryllupsdagen fikk de en tandemsykkel, og den har de brukt til å tråkke seg gjennom flere stater i USA og brukt sykkelen som transportmiddel til og fra årskonferanse . Somkmeren 1998 syklet de tvers over USA fra Stillehavskysten i vest til Atlanterhavet i øst. Det er en distanse på 653 mil (!) og de brukte 58 dager på turen!

De to sykler fortsatt gjerne tandem til gudstjenster hvor Mary Ann skal delta – men til Trondheim kommer de nok med fly…