Lyset overvant mørket i grotta

Inkludert hunden  Balder, matchet vi akkurat «disippelflokken» på menighetens grottetur søndag 5. juni. Og vi ble velsignet! En meget stemningsfull, tankevekkende og utbytterik tur og andakt inne i grotta – og hyggelig grillfellesskap i sjøkanten etterpå.

Anne Jorunn (Midtkil) hadde ansvaret for opplegget i grotta som ligger ca 60 meter inne i fjellet på Østmarkneset ved  den populære Ladestien i Trondheim. Veien inn, og selve grotta var belyst med flere hundre(!) telys. Og inne i hovedhula var det laget et lite alter med stort alterlyslys.

Før vi gikk inn i grotta samlet vi oss og sang Einar Skjæråsens salme «Himlen blåner for vårt øye». På plass foran alteret sang vi «Laudate omnes gentes» før Anne Jorunn holdt en poengtert og oppbyggelig andakt over tema lys og mørke – og veien ut av mørket når vi føler at det omslutter oss. Meget passende, da, at vi etter en forbønnstund med adgang til å tenne lys, gikk ut av grotta og ut i lyset en annen vei enn den vi kom inn fra lyset og til mørket.  Vel ute i den solfylte søndagen igjen,  ble grotteandakten avsluttet med at vi sang «Den blomstertid nå kommer». Deretter gikk vi det lille stykket ned til sjøkanten, hvor Håvard (Midtkil) ventet med varme griller, godt utvalg av pølser m/tilbehør og dekket langbord!

trh-grotte13Grotteturen var et flott tiltak, gjennomtenkt og strålende administrert, og det frister absolutt til gjentakelse. En annerledes tur- og andaktsopplevelse som mange flere vil ha glede og utbytte av å få med seg neste gang!