Norske stemmer i den internasjonale United Methodist Church

Den norske metodistkirken er ikke stor, men norske metodister er representert i flere sentrale råd/utvalg og verv som er med på å prege kirken vår internasjonalt. På Generalkonferansen i Portland ble flere norske metodister (gjen)valgt til viktige posisjoner innen United Methodist Church. Hjemmesiden vår vil både gratulere og presentere disse flotte folka som skal representere oss i UMC i årene framover. 

Det gjelder:

Kari Hay (General Board of Church and Society)

Berit Westad (General Comission om Status and Role of Women)

Øyvid Helliensen (Judicial Council)

Audun Westad (Commission on the General Conference )

Karl Anders Ellingsen (General Commission on Communication)

Per Endre Bjørnevik (General Council on Finance and Administration

 

Vi har stilt dem ganske likelydende spørsmål:

Personalia: (Navn. Alder. Yrke. Bosted. Hjemmemenighet)

– Du ble på Generalkonferansen valgt inn i ??

– Hva består vervet i / hva jobber dere med? Hvilke forventinger har du?

– Hva betyr United Methodist Church for deg?

– Hva er metodismens/metodistkirkens fortrinn?

– Er du optimist med tanke på UMCs framtid?

– Hva er vår største utfordring som kirke?

Metodist-cv:

– Når/hvordan ble du metodist? (og evt hvorfor)

– Tillitsverv i kirken, lokalt, sentralt og internasjonalt

– Hvilke(n) sak(er) brenner og jobber du spesielt for i kirken og/eller samfunnet?

Favoritt-bibelvers?

Favoritt-salme/sang?

Kari Haay

(General Board of Church and Society)

trh-umcverv-kariPersonalia: 67 år. Lektor med tysk og norsk i fagkretsen, mastergrad i Diakoni. Lærer og i perioder inspektør på Soltun folkehøgskole. Spesialfelt: Dramaundervisning og Peacebuilding. For tiden: Menighetsleder med pastoralt ansvar på Bjølsen, Oslo, i min gamle hjemmemenighet. Ellers har jeg folkereistrert adresse på Evenskjer, der mannen min og jeg har huset vårt.

Jeg ble nominert av biskopen til vervet i GBCS. Vi har ikke startet enda – men jeg vet det dreier seg om to møter pr år – i Washington DC.

Det finnes flere underutvalg. Ser for meg at jeg passer best i gruppen som jobber med spørsmål knyttet til rus/avhengighet – eller arbeid for fred og rettferdighet. Har ikke så mange forventninger enda. Regner med å møte engasjert mennesker og å lære mer om UMC fra innsiden. Dersom vi i tillegg kan være med å utvikle kirkens rolle idag i forhold til et sekulært samfunn der også Islam er en tydelig aktør, ja da blir jeg glad.

Jeg gikk inn i Metodistkirken som 17 åring. Har tidvis vært sterkt økumenisk engasjert, og jobbet innenfor DnK når vi har bodd på steder der et er naturlig. Etterhvert som jeg har studert teologien til Metodistkirken, er jeg ganske bevisst på vår tradisjon, dåpssyn, nattverdssyn – og det faktum at vi har en sosial bekjennelse i tillegg til den ordinære trosbekjennelsen.

Jeg liker at UMC vektlegger ansvar for den virkeligheten vi lever i.

Jeg er forsiktig optimist med tanke på den lokale menigheten på Bjølsen sin fremtid. Dersom UMC konsentrerer seg om sin teologi og anvender alle de fire grunnpillarene for vår tro,da har vi et godt redskap. Også er det jo egentlig kjærligheten det handler om… Dette synes jeg er vår største utfordring som kirkesamfunn: Stå for vår teologi, våge å sette den ut i radikal praksis – og la kjærligheten være navet og kjernen som arbeidet måles opp mot.

Tillitsverv: Søndagsskolelærer, ungdomsleder, leder for dramagruppe i menigheten, menighetsrådsmedlem, leder for sosialkomite,bibelgruppeleder,

Medlem av UMC’s europeiske råd for fredsspørsmål, norsk medlem av Ex. Com for The Life & Peace Institute,som er et tverrkirkelig, internasjonalt fredsforskningsinstitutt med kontorer i Uppsala. Medlem av Global info, som er et underutvalg i Norges Kristne Råd.

Jeg har i hele mitt voksne liv vært engasjert i fredsspørsmål. «Salige er de som skaper fred …osv». Jeg tror på dialogens mulighet. Jeg tror på alle menneskers rett til å kjenne seg elsket av Gud og akseptert som kristne, uansett etnisk tilhørighet eller legning. Jeg brenner for en åpen kirke der døren er høy, terskelen lav og porten vid!

Favorittbibelvers: Rom 12: 21.

Favorittsalme(r): «Gå gjennom byens lange, rette gater» / «May the Road rize to meet you»

Berit Westad

(General Comission om Status and Role of Women – GCSRW)

trh-umcverv-Berit WestadPersonalia: 70 år ganske snart. Kongsberg menighet Intensivsykepleier, regionalpolitiker, pensjonert høgskolelektor på Lovisenberg Diakonale Høgskole. Bor i Kongsberg.

Jeg har vært arbeidet i General Commission of Status and Role of Women (GCSRW) I det siste quaderenium og er av General Konferansen gjenvalgt som representant for North Europe and Eurasia Central Conference. Valget har vært etter innstilling fra biskopen og Centralkonferansens råd.

Arbeidet medfører to komitemøter i USA i året, intense møter med undervisning, drøftinger, komitemøter, strategi og samtaler angående tematikken, telefonmøter og oppgaver mellom møtene. Rapportering til Centralkonferansen og rådet.

Komiteen jobber med kvinners representasjon og arbeidsvilkår innenfor UMC, seksuelle overgrep inkludert offer, overgriper, menighetene og kirkens tilsynsmenn og prester. Det er utarbeidet retningslinjer og anbefalinger samt undervisningsopplegg for teologiske seminarer og det holdes konferanser om temaet. Det føres omfattende statistikker og faglige så vel som geografisk spredte innspill forventes. En del av dette ligger på nettsidene www. gcsrw.org

Komiteen har en sterk representasjon fra USA og jeg har stadig gjort oppmerksom på at dette er aktuelle tema i hele UMC. Det er meget aktuelt i store deler av vårt sentralkonferanseområde. Jeg vet mer hva jeg går til i denne perioden og jeg forventer et mer globalt fokus enn det som tidligere har vært praktisert. Det har vært en økende forståelse for dette.

UMC er for meg et vitnesbyrd om en global kirke og en enhet som viser at vi bryr oss om hverandre og er villig til å arbeide sammen for å utgjøre en forskjell der vi bor og arbeider.

Jeg ser på den globale organisasjonen og vår weslyanske teologi som et fortrinn.

Jeg er optimist for kirkens framtid. Vi har sterke tradisjoner på åpenhet og raushet i vårt fellesskap og så har vi et redskap for å snakke sammen og respektere hverandre det noe vi ikke skal undervurdere. Wesley vurderte det høyt og det bør vi også gjøre. Vår oppgave i verden er å forkynne Guds nåde og frelse, fremme Guds Rike, ikke dømme, splitte eller støte noen ut.

Vår største utfordring er i leve opp til vår egen teologi i enhet og samhold.

Metodist-cv: Lokale verv i menigheten i Kongsberg, for tiden leder i menighetsrådet og pianist. Lokalpredikant. Vært leder av kvinneforbundet og en rekke år i hovedstyret, 4 år som leder. Vært på sentralkonferanser og medlem av sentralkonferansens råd.

Jeg ble kjent med og medlem av kirken og menigheten i Kongsberg i 1970-årene og ble egentlig mer metodist etter studier av metodistkirkens historie og teologi.

Jeg brenner for åpenhet og inkludering, slik det står i kirkeordningen at alle skal føle seg vel og ha et god fellesskap i kirken.

Som favorittsalme når jeg tenker på oppgaver jeg har og har hatt i kirken eller samfunnet, vil jeg gjerne nevne salme 259 i vår salmebok. «Gud du er rik». Særlig siste vers oppsummerer for meg en trygghet i tjenesten og oppdragene jeg i årenes løp har gått inn i: «… så går vi frimodig i tjenesten inn I ly av din utstrakte arm.»

Guds rikdom er en gave til oss og det vi tar på oss i Guds rike gjør vi ikke alene, hans omsorg, beskyttelse og kraft får vi i tjenesten når vi går. Slik har jeg sunget det mange ganger og er takknemlig for alt jeg har fått lære og ta del i.

Audun Westad

(Commission on the General Conference – CGC)

trh-umcverv-audunPersonalia: 29 år. Internasjonal koordinator ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Bosted Holmlia, Oslo. Hjemmemenighet Centralkirken, Oslo

I 2012 ble jeg valgt for en 8-årsperiode til Commission on the General Conference. Så jeg begynner nå på min siste halvdel av det vervet. Vi står for planleggingen av Generalkonferansen, og den ekstraordinære Generalkonferansen i 2018/19, hvis den blir noe av. Jeg har jobbet i undergruppen Rules committee, hvor vi sitter og bearbeider og gjør klar møtereglene for Generalkonferansen. I forrige periode var jeg nestleder i den komiteen.

Det som er noe av det som er spennende med arbeidet vårt er at vi ikke bare jobber med kommende Generalkonferanse, men vi må også tenke åtte og 12 år frem i tid, for allerede nå må avgjørelser tas for at dette skal gå i boks. Nå som Generalkonferansen 2024 blir i Manila, Filippinene, blir det kanskje litt mer jobb på oss denne perioden, da dette blir første Generalkonferanse utenfor USA.

Det er vanskelig å ha forventninger nå, da vi ikke vet helt hva som blir det store arbeidet i denne perioden. Om det er slik at det skal bli en ekstraordinær Generalkonferanse så vil jeg forvente at dette blir svært hektisk. Fortsatt moro, men hektisk. Jeg gleder meg til å ta fatt på dette arbeidet, spesielt siden vi har fått vår yngste leder av denne Commission noen sinne: 25 år gamle Duncan McMillian. I forrige periode var han leder i den komiteen jeg var nestleder i, så jeg har stor tro på hans lederskap.

UMC er på mange måter mitt hjem. Jeg er så og si født og oppvokst i kirken, så det er en stor del av den jeg er.

Det jeg liker best med metodismen er nådebegrepet og det at vi tror at frelse er en pågående prosess (helliggjørelse). Frelse er ikke noe som skjer en dag for så å være ferdig – det er noe vi lever i og utvikler oss i dag for dag.

Det jeg liker best med UMC er det internasjonale fellesskapet. Det er en trygghet i det å være mange, og det kjenner jeg på når jeg er ute og reiser. Det er alltid fint å finne en metodistkirke når en er på nye steder.

UMC har mange utfordringer vi må jobbe oss gjennom, og noen av disse prosessene kan være smertefulle når de står på. Men jeg tror at kirken vil komme styrket ut av dette hvis vi klarer å finne en god løsning for hvordan vi skal være kirke i fremtiden.

Vår største utfordring er å finne ut hvordan vi skal være kirke sammen, til tross for uenighet på visse spørsmål. Vi må finne tilbake til tilliten til hverandre og klare å bygge en kirke sammen hvor det er plass og rom for alle.

Metodist-cv: Jeg har vel alltid vært metodist, men ble tatt opp som medlem etter konfirmasjonen min. Det skjedde i Metodistkirken i Flekkefjord da Ivar Granum var pastor der.

Det begynner å bli en del tillitsverv etter hvert, men av de jeg liker best så kan jeg nevne:

-Leder av MBU (inntil Stephanie Buadu tar over i august)

-Medlem av Commission on the General Conference

-Nestleder av Ethics Committee under forrige Generalkonferanse. (Det var spennende!)

Jeg er spesielt opptatt av at kirkens skal lære seg å bruke ungdom og unge i større grad og at barn skal ha en naturlig og god plass i menigheten. Jeg er også glad i å jobbe i bakgrunnen slik at de som er virkelig gode til å jobbe med barn og unge skal få så gode og enkle arbeidsforhold som overhode mulig.

Favoritt-bibelvers?  Jesaja 55, 12b: » Fjell og hauger bryter ut i jubel foran dere, alle trær på marken klapper i hendene.»

Favoritt-salme/sang: For tiden har jeg «We are called» på hjernen. Den sangen lærte jeg i First UMC Portland. Så vidt jeg har klart å finne ut så finnes den ikke på norsk, så hvis det er noen gode sangoversettere som leser dette så vet de hva de skal gjøre!  (se bilde t.)

Hvis vi skal være litt mindre fromme og ikke tenkte på favorittsalme, men favorittsang, så er «Christmas Unicorn» av Sufjan Stevens, «Radio Free Europe» av REM, «See the sky about to rain» av Neil Young, «Going underground» av The Jam og «My sweet lord» av George Harrison blant de sanger jeg aldri går lei av.

Øyvind Helliesen

(Judicial Council – kirkens «høyesterett»)

trh-umcverv-ØHPersonalia: 60 år. Tilsynsmann. Bosted Fredrikstad. Hjemmemenighet Petrikirken, Kjølberg.

Judicial Council (Juridisk Råd) er ofte beskrevet som kirkens høyesterett. Det består av ni personer, og hovedoppgaven er å vurdere om beslutninger tatt av Generalkonferansen, Jurisdiksjonkonferansene (USA) eller Sentralkonferansene, eller organ opprettet av disse, er i tråd med kirkens konstitusjon. JC kan også prøve om lovtolkninger foretatt av kirkens biskoper er riktige. Det finnes egne prosedyrer for hvordan saker kan fremmes for JC. De som vil vite mer kan lese Kirkeordningens § 2609.

UMC er min kirke- Gjennom kirken er jeg bundet sammen i et forpliktende og tjenende fellesskap med mennesker i store deler av verden.

Metodismen fortrinn er personlig fromhet (varme hjerter) kombinert med engasjement for mine medmennesker (sosial hellighet).

Jeg er optimist med tanke på UMCs framtid. Kirken er i vekst i store deler av verden (særlig på den sørlige halvkule). Om vi kan opprettholde samme organisasjon og struktur i fremtiden, er jeg usikker på, men om kirken må endre strukturer for å kunne være kontekstuell og for å tjene og møte dagens mennesker er det ingen trussel.

Kirkens største utfordring er å være et levende og relevant fellesskap for mennesker som tror, som forkynner evangeliet om Jesus gjennom ord og sakramenter, som er opptatt av å være Jesu etterfølgere i vår tid og som viser det i et engasjement for de mennesker vi er satt til å tjene.

Metodist-cv: Jeg ble metodist da jeg ble døpt – og senere da jeg i 1971 bekreftet min tro gjennom bekjennende medlemskap i kirken.

Tilsynsmann (med alt det innebærer i kirken i Norge), Metodistkirkens Europaråd, Metodistkirkens Verdensråd (WMC), og inntil nå Sentralkonferansens Råd. (Som jeg ikke lenger kan være med i pga valget til JC)

Jeg brenner for menighetsutvikling, lederutvikling/veiledning. Dessuten har saker knyttet til nasjonal og internasjonal misjon og diakoni alltid vært en del av min lidenskap.

Favoritt-bibelvers? Johannes 1.12.

Favoritt-salme/sang? «Jeg tror på jordens forvandling»– og «Nåden er din dagligdag»

Karl Anders Ellingsen

(General Commission on Communication – GCC)

trh-umcverv-karl andersPersonalia: 50 år. Redaktør (Brobyggeren/ metodistkirken.no)   Bosted Oslo. Hjemmemenighet Centralkirken

GCC arbeider, slik jeg har blitt fortalt, med en overordnet strategi for kirkens sentrale kommunikasjon på trykk og i digitale medier. De hjelper også de som arbeider i samme feltet i sentralkonferanser verden rundt og i juridiske konferanser i USA. Det hele er fortsatt nytt for meg, men jeg gleder meg til å bli kjent med kommisjonen, de andre som er valgt og de ansatte i UMC News.

UMC er kirken min, på mange måter mitt hjem her på jorden.

Metodistkirken har mange fortrinn. En kirke/bevegelse som har utgangspunkt i en trygg og varm opplevelse av frelsesvisshet, er noe som gir meg styrke i hverdagen. Jeg er en del av en global kirke, med både utfordringer og en fantastisk kraft. Jeg er en del av en kirke som er åpen for å lære nytt og ta til seg andre erfaringer, samtidig som den er en del av en lang og sterk tradisjon. Vårt åpne nattverdsbord, dåpssyn og fokus på nåden gir noen gode perspektiver på hvem Gud er.

Jeg ver optimist med tanke på UMCs framtid. Vi har levd med konflikt og meningsbrytninger siden starten. Og så lenge kirken består av mennesker, vil vi alltid ha ulike meninger, oppfatninger og erfaringer. Fornuften sier av og til at det kan bli vanskelig å romme alt, men jeg velger å tro på en fremtid for en «United» metodistkirke.

Vi har mange utfordringer som kirke. Her hjemme er det vel å være menigheter som er relevante for lokalsamfunnene vi lever i. Hvis menigheten min ble borte i morgen, vil noen utenfor den indre kjernen legge merke til det? Det er et vanskelig spørsmål, men jeg tror det kan gi perspektiver på hva som er våre største utfordringer.

Metodist-cv: Har vært metodist hele livet. Er vokst opp som prestebarn i en familie der kirken har vært sentral i hele livet.

Leder av MU Østre distrikt var mitt første verv utenfor menigheten i ungdommen. Ble ansatt i MU i 1992, og har siden vært med i svært mye i forbindelse med ulike stillinger i kirken. Jeg er med i styret i Familie & Medier og er nestleder i Barnevakten. Det er flotte oppgaver.

Jeg mener selv jeg har den beste jobben i Metodistkirken i Norge. Får møte mange begeistrede metodister lokalt og sentralt og får videreformidle det de brenner for. Får være med på svært mye av det som skjer i kirken. Det er et stort privilegium.

Jeg er forsiktig med å flagge egne synspunkter i kontroversielle saker. Det er viktig for meg at Brobyggeren og de andre kanalene skal oppleves som noe som tilhører oss alle. Jeg vil ha en god kommunikasjon med så mange metodister som mulig. Men én ting som engasjerer meg, er menigheter som opplever en fornyelse og ny inspirasjon. Det brenner jeg etter å formidle og spre noen ideer om.

Det er vanskelig å velge bare ett favorittbibelvers. Men jeg vil trekke frem historien om kvinnen som vasket Jesu føtter med sine tårer, Lukas 7, 36-50. Den inneholder så mange dimensjoner for hvem Gud er og utfordrer meg i mitt eget liv.

Favoritt-salme/sang? Jeg har mine åndelige røtter i barne- og ungdomsarbeidet i kirken, og selv i dag synger jeg med stor glede med i M(B)U-sangen. Kirkens ungdom er en viktig del av kirkens hverdag.

Per-Endre Bjørnevik

(General Council on Finance and Administration – GCFA)

trh-umc-Per Endre2Personalia: 66 år. Sivilingeniør/politiker. Bosted Stavanger. Hjemmemenighet Stavanger

GCFA har ansvar for å utarbeide budsjettforslag og for å følge opp Generalkonferansens budsjettvedtak. Dette innebærer bl.a. budsjettene til de ulike virksomhetsområdene og biskopskontorene. Jeg sitter også i en underkomite som heter Legal Responsibilities and Corporate Governance. Denne komiteen følger opp løpende saker av juridisk karakter.

En stor og viktig oppgave for oss i kommende fireårsperiode er å følge opp det vedtatte globale apportionmentsystemet. Dette går ut på at alle årskonferanser skal delta i kirkens felles økonomi ut fra sine forutsetninger.

UMC er en internasjonal og konneksjonal kirke som strekker seg fra lokalmenigheten her hjemme og til andre lokalmenigheter. UMC beslutter selv i lære- og organiseringssaker. For meg personlig har Metodistkirken gitt kontakter og venner både i Norge og internasjonalt.

Metodistkirken har en god og forståelig teologi som også har respekt for andres standpunkter og synspunkter.

Med vedtaket (biskopenes forslag om veien videre) som ble gjort på Generalkonferansen, er jeg større optimist med tanke på kirkens fremtid enn jeg var før konferansen. Jeg opplevde et sterkt ønske om å stå sammen og videreutvikle en global kirke.

Våre største utfordringer som kirke er å holde kirken samlet som en United Methodist Church – og å være en kirke som er aktuell og relevant for mennesker i ulike aldersgrupper og livssituasjoner

Metodist-cv: Jeg ble metodist noen år etter at jeg giftet meg med Marit som er født metodist. Jeg har gjennom årene vært leder av finanskomitéen, personalkomitéen og menighetsrådet i Stavanger, samt i mange år vært årskonferansedelegat fra menigheten. I tillegg har jeg nå i til sammen 11 år vært medlem av Hovedstyret i Norge, herav 10 år som leder. Dessuten har jeg vært delegat til Sentralkonferansen og Generalkonferansen samt leder av biskopskomiteen i Nord-Europa og Baltikum.

Jeg arbeider for at menighetene skal få mulighet for å utvikle menighetslivet og bety noe medlemmene og for de menneskene som de kommer i kontakt med. Særlig må det gis plass til barn og unge som representerer både kirkens nåtid og fremtid.

Jeg er også aktiv kommunepolitiker i Stavanger og er nå innvalgt i min femte periode i bystyret. Jeg arbeider for at samfunnet skal legge til rette for at innbyggerne skal oppleve at kommunen leverer gode tjenester og tar dem på alvor.

Favoritt-bibelvers?  I Johannes 13, 1-17 omtales fotvaskingen, altså der Jesus vasker disiplenes føtter. Disse versene er for meg en beskrivelse av det tjenende lederskapet. Jesus viser oss her at han ikke var kommet for å bli betjent, men for selv å tjene. Han er her et forbilde for meg som leder.

Favoritt-salme/sang? For meg har Charles Wesley sin salme «Jeg har et hellig kall» en tekst som på en fin måte omtaler vår oppgave både i kirken og i samfunnet.

Og her er sangen «WE ARE CALLED» som Audun gjerne vil at noen oversetter til norsk! Stort bedre kan ikke presentasjonen av våre internasjonale UMC’ere avsluttes!

we are called