Tre nye medlemmer og dobbeldåp på fantastisk og inspirerende takkedag!

Takkedagsgudstjenesten 19.juni ble en skikkelig festdag med to dåpsbarn og opptakelse av tre nye medlemmer (!) i Metodistkirken / United Methodist Church. Nærmere 70 voksne og 18-20 barn, og mye sang og musikk og glede preget gudstjenesten. Mange år siden sist en takkedag i Trondheim har passet så godt til navnet sitt!

De tre nye medlemmene våre, er ungdommene Henriette Strømme, Ellisiv Sivertsen og Trygve Sivertsen. Alle tre er aktivt med i kirken, og har ikke minst et godt og viktig nettverk av unge kirkevenner å forholde seg til gjennom deltakelse på diverse ungdoms/konfirmantleirer/kurs de siste årene.

Menighetsrådgiver Jon Løvland og pastor Frøydis Grinna sto for den høytidelige opptakelses-seremonien.Meget passende; Jon har vært sentral i bevisstgjøringsprosessen som fører til at  ungdommene våre nå nærmest står i kø for å bli medlemmer av kirken! Og Frøydis har som  MBU-prest både forkynt og delt verdifulle erfaringer med de unge på leirer. Og det stanser ikke der: allerede på samlingssøndagen 21. august står (minst) to nye ungdommer klar til å bli medlemmer av Trondheim menighet og United Methodist Church!

Søndagens dåpsbarn var Sunniva Hoggen (datter av Rune og Ingerid Marie) og Mathea Vatnehol (datter av Linn Helén og Håvard).Du ser Mathea på bildet øverst t.h. og Sunniva under. Gudstjenesten ble innledet med «dåpsprosesjon»  (bildet t.v) hvor Matheas storesøster Emilie bar dåpskannen, mens storebrødrene Isak og Markus bar hver sin klut som de senere brukte til å tørke dåspvannet av hodet til sine respektive lillesøstre. Vakkert! Frøydis Grinna forrettet dåpen, med verdighet, nærhet og åpenbart godt håndlag – i alle fall kom det ikke en lyd fra noen av dåpsbarna!

Som seg hør og bør på en takkedag, vanket det også takk og gaver. I år særlig til Ingerid Marie Hoggen for hennes år som menighetsleder, og til menighetsrådgiver Jon Løvland for hans vesentlige bidra til «snuoperasjonen» vi har opplevd det siste året. Det vanket også takk og gaver til Asbjørn Stjern som gir seg etter mange års meget trofast og samvittighetsfullt virke som kasserer, og til Bjørn Gunnar Andersen som avslutter  etter mange og utfordrende år som leder av Personalkomiteen.

Gudstjenesten ble høynet av mye flott sang av lovsangsgruppa,  liturgisk pianospill av Sven Nørsett og ble ledet av Synnøve Sivertsen.