Gud hadde ingen dårlig dag

 

Kjell W spalte

Jeg blir så lei meg når så mange lar seg fange av eller fristes til å formes i andres bilde, at det blir viktigere å bli slik andre venter vi skal bli. Det er Gud som har skapt oss, alle sammen. Vi bærer hans bilde, og ingen av oss var offer for et hendelig uhell eller en dårlig dag fra Skaperens side, skriver vår nye pastor Kjell Werner Rødder i sin nye spalte på hjemmesiden vår.

August 2016

Jeg er klar til å komme i gang som pastor i Trondheim. Nå har jeg levd noen måneder med forventningen og gledet meg til å ta fatt. To korte og spennende besøk har jeg rukket så noen av dere har jeg allerede truffet.

Jeg kommer til Trondheim for å gjøre en tjeneste. Jeg ønsker å stille meg til deres disposisjon og at vi sammen kan meisle ut veien videre.

En salme som Eivind Skeie har oversatt har fulgt meg gjennom de siste ukene og danner på mange måter et bakteppe, en visjon, en lengsel og drøm for meg og det samarbeidet vi skal inn i sammen.

Gå gjennom byens lange, rette gater,

du sommerlyse hellig Ånd.

Stryk ømt henover slitte, grå fasader, og rør de trette smilebånd,

så troen gror og håpet bor

der dørene blir åpnet for de andre.

Lås porter opp når kveldene blir sene

septembermilde kjærlighet.

Ja, syng om Gud for dem som er alene,

og dem som kjenner bitterhet,

så triste ler og blinde ser

at livet stadig vekke er verd å leve.

(Du kan med fordel lese de andre versene på nr. 520 i Norsk Salmebok)

Om å bli hva vi er skapt til å være

Et positivt selvbilde og god selvforståelse er livsnødvendig. Det fremmer en god og sunn utvikling og vekst.

Derfor blir jeg så lei meg når så mange lar seg fange av eller fristes til å formes i andres bilde, at det blir viktigere å bli slik andre venter vi skal bli. Oppfylle deres behov og drømmer. Det er jo ikke noen hemmelighet at vi formes gjennom en lang livsprosess men spørsmålet er bare hvem som former oss og til hva.

Vi gjør alle så godt vi kan… ingen tvil om det. Men like fullt formes vi i våre foreldres bilder og vi kan heller ikke si oss helt fri fra å bære på et ønske om å gjøre egne barn til kopier av oss selv og våre idealer. Ofte blir slik aktivitet bare mislykket. Likevel skjer det overalt. Det skjer i vennegruppen, i menigheten, på skole og arbeidsplasser og jo mer vi strever jo dårligere blir resultatet.

Det utfordrer vår trygghet og provoserer når noen står fram med en sterk bevissthet om å være annerledes enn det vi er vant med. Striden om homofile og lesbiskes plass i kirkens liv og tjeneste er bare ett av mange uttrykk for dette. Vi kjenner jo igjen argumentasjonen fra tidligere da det handlet om kvinners plass, om langt hår eller bestemte kleskoder.

Det pågår en massiv påvirkning og likeretting. Presse, media og reklame ensretter oss og dytter på oss fremmede selvbilder. Falske bilder og vi biter på fordi det kjennes tryggere å være som alle de andre. Ta bare det banale eksempelet de fleste av oss utsettes for når vi ser oss i speilet på prøverommet i klesbutikken. Vi blir fort både triste og oppgitte når neonlysets stråler avslører rynker og valker, feilplasserte kilo og slitte ansikter. Ikke rart det er høykonjunktur for plastisk kirugi. Vi har jo nettopp passert reklameplakatene av disse syltynne, unge og smarte modellene og vet at på vei ut vil vi passere dem på vei ut igjen. Og vi betaler prisen for denne massive påvirkningen for i vårt indre gjør vi disse håpløse ,ja bent ut meningsløse sammenligningene med idealene som holdes opp for oss og gjør alt for å finne nåde det skarpe lys i våre egne og andres øyne.

At andre bekrefter meg og gir positive tilbakemeldinger er jo i og for seg bra og til å gledes over. Men når vi blir avhengige av og så opphengt i hva andre mener om oss og det vi står for at vi strekker oss langt og lenger enn langt for å moderere både antrekk, utseende og meninger. Da ender vi fort opp som uekte kopier og forfalskninger. Da blir det galt. Vi blir ikke det vi er skapt til å være og det gjør vondt.

Det er Gud som har skapt oss, alle sammen og vi bærer hans bilde.

Ingen av oss var offer for et hendelig uhell eller en dårlig dag fra Skaperens side. Hva denne bildelikheten med Gud består i er ikke lett å komme til rette med. Kan hende er det evnen til å vandre i Guds nærhet, jeg vet ikke sikkert. Men jeg er overbevist om at Gud vil ha originalen tilbake, foredlet og forandret. Han vil ha os slik han skapte oss.

Peter Haldorf berører dette i flere av sine bøker: sann åndelighet, sier han, bidrar til å gjenskape i oss bildet av Kristus. Vi er kalt til å bli ham lik. I Jesus Kristus, han som er «den usynlige Guds bilde» , ser vi oss selv. Det avgjørende kriteriet på sann åndelighet er at den får oss til å likne mer og mer på Ham. Det fører til at vi ser på hverandre og våre omgivelser – også oss selv – med større barmhjertighet. Det gir større romslighet og åpner kanalene for Guds nåde. Det trenger vi. Det er livsviktig for liv og tjeneste.

Pastor KJELL WERNER RØDDER er fra august ansatt som pastor i Metodistkirken i Trondheim i en deltidsstilling. Han vil ha sin faste spalte på fast plass på hjemmesiden vår. Her vil han dele sine refleksjoner omkring en rekke tema og spørsmål – både innen og utenfor kirkeliv og teologi. Vi ønsker Kjell W hjertelig velkommen til såvel menighet som hjemmeside!