Knallstart med nye medlemmer og ny prest

Samlingsgudstjenesten 21. august ble en knallstart på det nye metodistiske arbeidsåret. Tre nye medlemmer ble tatt opp i kirken, ny pastor startet sin virksomhet og omkring 50 frammøtte gledet seg over en samlingsdag som ga motivasjon og inspirasjon.

De nye medlemmene i Trondheim menighet og den internasjonale the United Methodist Church, er Hanna Burkeland, Annie Burkeland og Aasmund Nørsett. (På bildet over ser vi foran fra venstre Annie, Hanna og Aasmund. Bak står pastor Kjell W. Rødder og Jon Løvland.)

trhumc-samlingsdag12
Konfirmant våren 2017 er Jesper-Amandus Hansen; her  introdusert av Jon Løvland

Dermed har menigheten og kirken vår fått seks nye medlemmer i løpet av et par måneder. Det er Trondheimsrekord i moderne tid! Pastor Kjell Werner Rødder og menighetsrådgiver Jon Løvland ledet den høytidelige handlingen. Etter opptakelsen sang vi passende nok Jons nyskrevne og -komponerte salme «Åpne hjerter, sinn, og dører» som tar utgangspunkt i United Methodist Churchs motto. Og deretter kunne Jon presentere vårens (2017) konfirmant, Jesper-Amandus Hansen.  Også det en skikkelig gladhendelse!

Etter gudstjensten var det kirkekaffe i Wesleysalen – og der summet det! Tydelig at at folk satte pris på samling og fellesskap etter en lang sommer.

I Guds arbeidsrom

Samlingsdagen ble menighetens første ordentlige møte med vår nye pastor Kjell Werner Rødder. Det skapte håp og forventning om et langvarig forhold!  Høstens gjennomgangstema er «Jesus møter….» og pastor Rødders preken hadde overskriften «Jesus møter hjemmemenigheten». Med utgangspunkt i fortellingen om Jesu første framtreden i synagogen i Nazaret (Lukas 4: 16-30) tok pastor Kjell Werner oss med inn i det han kalte «Guds arbeidsrom»; rommet som etableres straks teskten er lest og hvor vi utrustes og utfordres til å oppleve, tolke, forstå og gjøre teksten relevant for våre liv og andres.

trhumc-samlingsdag9
Pastor Kjell Werner Rødder ble ønsket velkommen med gode ord og en pose trondhjemsk Nidar sjokolade av personalkomiteens lederAnne Jorun Midtkil

Det som var en helt vanlig synagogegudstjeneste i Nasaret, tok en uvanlig vending gjennom Jesu overraskende og provoserende tolkning av skriften. «Guds virkelighet er her og nå», var Jesu sjokkerende budskap til sine bysbarn i Nasaret; Guds rike er allerede her og i virksomhet. Alt det gode som flyter fra Gud er nå. Himmelens herlighet har rykket ned på jorden og inn i tiden. Nasareerne ble rasende. De kunne ikke forestille seg at Gud kunne åpenbare sitt nærvær på fremmed mark og for uverdige, fremmede mennesker som enken i Sarepta og syreren Naaham, slik Jesus forklarte teksten.

trhumc-samlingsdag10Når vi leter etter tegn på at gud rike er virksomt og nærværende nå, sprenges gjerne våre rammer. Lukasteksten viser oss at vi finner tegn på Guds nærvær der vi kanskje ikke venter det. Men noe vet vi; der barmhjertlighet og kjærlighet bor, der er Gud, sa Kjell Werner.

Vi kan drømme om tilstand hvor alt er perfekt og på plass med tanke på helse, arbeid, økonomi og familieliv. De færreste opplever det samtidig. Men Guds ord sier; Guds rike er her og nå – også vi kan erfare Guds frigjørende og gode nærvær fordi Gud fortsatt møter sin menighet – den gang og i dag. I denne Guds virkelighet og fellesskap mister det som river ned og ødelegger sin kraft. Menighetsfellesskapet er et «gudsriketegn», understreket vår nye pastor; et fellesskap som erstatter motløshet og avmakt med håp, mot og dristighet.

Vi er som mennesker, menighet og kirke kallet til å speile Guds kjærlighet, godhet, barmhjertighet og nåde – også som en nødvendig og trassig protest mot alt som bryter mennesker ned i dagens verden og samfunn, sa pastor Kjell Werner Rødder.