Bli med – form menighetens framtid!

Hvorfor og hvordan skal vi være (metodist)kirke i og for Trondheim? Hva slags kirke og menighet vil vi være? Kan vi ”make a difference” – og hva er i så fall det? Slike grunnleggende spørsmål ligger bak når Trondheim Menighet i høst går inn i et spennende utviklingsprosjekt. Prosjektet tar utgangspunkt i vår egen situasjon, våre ressurser, vårt potensiale og våre visjoner.

– Dette er ikke et opplegg laget for skrivebordsskuffen, men en levende plan for aktiv bruk og utvikling av menigheten i årene som kommer, understreker menighetsrådgiver Jon Løvland. Første samling er tirsdag 20. september kl. 17.30 – 21.00.

trhumc-jon-lovland1Jon, som skal lede rådgivnings/utviklingsarbeidet sammen med vår nye pastor Kjell Werner Rødder, oppfordrer ikke minst menighetens ungdom og studenter til å engasjere seg i arbeidet med å definere og forme fremtiden for menigheten de er en del av.

– Det aller meste av arbeidet skal vi gjøre sammen som menighet i plenum, med ”brainstorming” og samtaler. Det er viktig for prosessen at så mange som mulig blir med på dette gjennom hele prosessen; både unge, voksne og eldre, understreker Jon Løvland.

Tilsynsmann Steinar Hjerpseth ønsker Trondheim lykke til:

«Jeg ser veldig positivt på den prosessen som Trondheim menighet nå er inne i. Som tilsynsmann og tidligere menighetspastor gleder jeg meg over alle gladmeldingene og gode signaler som jeg får fra Trondheim! Jeg tror at et slikt menighetsutviklingsprosjekt vil underbygge den positive utviklingen. Det er noe med å få innspill og utfordringer fra noen som kommer og kan se menighetslivet litt utenfra. Samtidig er det en prosess som gjøres lokalt og som bevisstgjør på hva det er å være menighet i vår tid. Jeg ønsker dere lykke til og Guds velsignelse over arbeidet!»

Lederen av menighetsrådet vårt, Arvid Strømme sier det slik:

«Menighetsrådet er meget positiv til å kjøre et utviklingsarbeid. Det virker fornuftig med et aktivt og planmessig forhold til videreutvikling av menigheten vår, det er derfor spennende og motiverende med et opplegg som er utarbeidet for akkurat dette.»

Første samling tirsdag 20.9

– Menighetsrådgivningen er et tilbud til alle landets menigheter, og har to hoveddeler, fortsetter Jon å forklare. Det er 1) en strategisk planleggingsprosess, og 2) en bønneprosess for planleggingen og arbeidet som skal gjøres. Gjennomføringen tar omkring et år, mens oppfølgingen kan strekke seg over ytterligere et til to år, basert på menighetens valg og ønsker, sier Jon Løvland.

Første samling er tirsdag 20. september og temaet er ”Nå-analyse”. Da skal vi altså samtale om, og analysere, dagens situasjon i menigheten. Senere blir det ytterligere tre-fire samlinger utover høsten og vinteren, sier Jon. Hver samling vil vare ca 3,5 timer, og temaene er ”Verdigrunnlag og oppdragsbeskrivelse”, ”Visjons- og strategiutforming” og ”Handlingsplan, inkludert plan for lederutvikling og oppfølging etter prosjektperioden.”

– Hva er målsettingen/hensikten, og hva kan Trondheim menighet tilføres ved å delta?

– Målsetningen er at menigheten skal få et klart bilde av seg selv og formulere hvorfor vi er menighet i Trondheim (verdigrunnlaget), hva det er meningen vi skal gjøre (oppdraget), hva vi ser og drømmer om for menigheten (visjonene våre) og hvordan vi skal nå det vi ønsker (strategiene), sier Jon.

trhumc-jon-lovland4– Og din rolle?

­– Jeg er menighetsrådgiver, ansatt på landsbasis av Metodistkirken i Norge i 40%. Jeg skal bistå menigheten som verktøymaker og rådgiver i utformingen av menighetens strategiske planleggingsprosess, forklarer Jon. Han er involvert i dette arbeidet i ti av våre menigheter, og gleder seg til å ta fatt på oppgaven også i Trondheim menighet hvor han har fått jobbe det siste året. Han vil samarbeide tett med menighetens nye pastor, Kjell Werner Rødder, som dessuten har vært med på den samme prosessen i vår menighet i Haugesund.

– Hvilke andre norske menigheter har gjennomført/er inne i programmet?

– 14-15 menigheter har gjort avtale og er allerede i, eller på vei inn i denne prosessen. Det er Tistedal, Kjølberg, Mysen, Øståsen, Skien, Kragerø, Arendal, Egersund, Haugesund, Fyllingsdalen, Molde, Trondheim, Skånland og Hammerfest. Flere er dessuten i kontakt for oppstart, forteller Jon.

– Hvem har utviklet/står bak opplegget?

– Strategisk planlegging er et kjent verktøy som brukes i mange sammenhenger. Opplegget vi bruker er bygget på Aubrey Malphurs bok «Advanced Strategic Planning» (model for church and ministry leaders) tilrettelagt av pastor Leif S. Jacobsen for norske forhold og implementering i norske menigheter, sier Jon Løvland. Han oppfordrer alle menighetens medlemmer til å være i forbønn for prosessen, og at dette tas med som et bønnetema i våre gudstjenester og samlinger i tiden fremover.

Bygger på kirkens strategiplan

Menighetsrådgivings/utviklingsprogrammet som nå gjennomføres i mange norske metodistmenigheter, er et resultat av Strategiplanen for Metodistkirken i Norge.

Planen ble først vedtatt på Årskonferansen i 2012 og er senere ajourført/justert. Strategiplanen tar utgangspunkt i en definisjon av kirkens visjon og oppdrag.

Dette er visjonen:

Metodistkirken – mennesker med åpne hjerter, åpne sinn, åpne dører! En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere”

Og dette er oppdraget:

”Forme disipler for Jesus Kristus slik at verden forandres”

Store deler av strategiplanen handler om å styrke kirkens menigheter, og å tilføre ulike ressurser til menighetene. Den enkelte menighet må arbeide med og utvikle egne strategiplaner som er lokalt tilpasset, og som samtidig er i samsvar med strategiplanens fokus og hovedmålsettinger.

Tilsynsmennene formulerte i sin rapport til Årskonferansen i 2015 noen verdier og noen kjennetegn som de håper kan være verdier og kjennetegn som kan prege alt arbeid i kirken. Stikkord for verdiene er: Kristussentrert, Ansvarlige og kvalitetsbevisste, Samarbeidene og teamorienterte, Ærlige og troverdige, Ydmyke og lyttende.

Og her er stikkord knyttet til kjennetegnene som handler om vår praksis som kirke:

Radikal gjestfrihet, Levende og relevante gudstjenester, Målrettet trosopplæring, Modig misjon og tjeneste, Generøsitet.