Pengene eller livet?

Meget engasjerende og givende gudstjeneste søndag 23. oktober. Flott og personlig ledet av Ellisiv Sivertsen og Henriette Strømme. Og så mange lov/forsangere at det ikke var mikrofoner nok til alle! Med bibelfortellingen om Jesu møte med den rike mannen som dagens tekst, var «Pengene eller livet» tema for en utfordrende og bevisstgjørende preken av pastor Kjell Werner Rødder.

Den rike mannen var åpenbart sterkt religiøs og veldig engasjert. I følge Markus kom han løpende til Jesus og knelte med for han ham. Det var tydelig kjempeviktig å få grep om det som for ham var et livsviktig, helt eksistensielt spørsmål. «Hva skal jeg gjøre for å arve evig liv» eller «Hva er inngangsbilletten til Guds Rike»?

Pastoren vår innrømmet å ha slitt med teksten og det umiddlelbare bildet Jesu svar gir av en strenge moralfilosof. Men Rødder Han ga oss en viktig tolkningsnøkkel i å påpeke at «evig liv» ikke bare uttrykker tid, men også er et kvalitetsbegrep – at mannens spørsmål altså handlet om selve innholdet, gehalten i livet. Hva skal jeg gjøre for å få det gode, meningsfulle liv? Ikke bare i en framtidig himmel, men her og nå?

Hva er inngangsbilletten?

Jesus anerkjente iveren og engasjementet og mannens vilje og forsøk på å leve riktig, og verdsatte det. Ja, Jesus så på mannen og fikk ham kjær. Det er et viktig utgangspunkt for svaret som etter hvert kommer. Et svar som ikke er styrt av fordømmelse, men av kjærlighet. Det ligger omsorg i Jesu svar; vi har lett for bare å lese og høre kritikken.

Men Jesu og Guds kjærlighets vesen består ikke i bare å jatte med. Det er en kjærlighet som utfordrer oss. Og den rike mannen fikk beskjed om å selge alt han eide. Hva betyr det? I alle fall at livet er mye mere verd enn pengene, fastslo pastor Rødder. Ja, de to størrelsene er ofte i konflikt med hverandre.

Ikke bare penger

Økonomisk språk- og billedbruk har i alt for sterk grad fått levere premisser for hvordan vi tenker om våre liv, ikke minst i vår tid, mente Rødder. Jesu svar til mannen, er et radikalt oppgjør med hvordan vi lever som individer og samfunn.

Det handler ikke bare om penger. Nei, alt som vekker et sterkt begjær i oss; ideologier, makt, sex. Når personlig tilfredsstillelse og utbytte blir (eneste) målestokkk for hva som er godt og viktig og riktig i livet – da skal det ringe alarmklokker. «What’s in in for me?» kan og skal aldri være drivkraften vår, mente pastor Rødder. Når det fokuset blir så sterkt at oppmerksomheten trekkes bort fra Jesus, da må alarmklokkene våre ringe. Når slikt blir så viktig at det overskygger alt annet, da må vi frigjøre oss fra det. For «evig liv» handler om helt andre verdier som vi skal dele raust med hverandre. Det er Gudsrike-verdier som rettferdighet, kjærlighet, fred og omsorg.

Jesus har ikke et enkelt svar på spørsmålet fra den rike mannen. Ingen quick fix. Det mannen får, er en utfordring til etterfølgelse – en prosess. Den utfordringen gjelder i høyeste grad også oss, som borgere i et av verdens rikeste land. Etterfølgelsen er ikke enkel, men Jesus utfordrer oss til å starte prosessen. Vi er langt fra i mål, men hele tiden og hele veien hviler Jesu blikk på oss – og det er et blikk fra en som har oss kjær.

Femtegnsbønn

Etter prekenen var det forbønnstund/vandring med nattverd, lystenning og kollekt. På lysgloben hang en spesiell bønn for Syria og Irak. Flott at pastor involverer legfolk i utdeling av nattverden; som Ernestina i dag! Ellisiv og Henriette introduserte oss også for «femtegnsbønnen» – en felles bønn som gjerne kan bli fast avslutning på våre forbønnstunder. Eller, hvorfor ikke som avslutning på gudstjenesten som utsendelse?

De fem tegnene er fem bevegelser/tegn vi gjør med hendene etterfulgt av en kort bønn:

Løftede hender:
 Kjære Gud, du er hos oss. Fyll oss med ditt lys

Hendene i kryss foran brystet:  Kjære Jesus, du går med oss. Bevar oss i din fred

 Hendene mot hverandre foran brystet med fingertuppene opp: Kjære Gud, du ser oss. Ta imot våre tanker og stille bønner

Hendene strakt ut foran oss med håndflater opp: Kjære Jesus, du tar våre hender i dine. Led oss på den gode vei

 Vi holder hendene til dem som sitter/står ved siden av oss Gode Hellige Ånd, takk for at vi ikke er alene. Hjelp oss å se hverandre med kjærlighet

Meningsfullt og vakkert!