Kirken er blitt UMC Historic Site #524!

Kirken vår på Lilletorget ble onsdag 16.november offisielt utpekt som et United Methodist Historic Site. Grunnen er det samiske landsmøtet som ble holdt i (den gamle) Metodistkirken i februar 1917 og at kirkeloftet vårt ble brukt som hemmelig jødisk syngagoge i 1941/42.

Søknaden ble sendt for bare en drøy ule siden, så General Comission on Archives and History har jobbet raskt! GCAH orienterte biskop Alsted om vedtaket i en mail onsdag kveld (norsk tid). På GCAHs kronologiske liste, er Metodistkirken i Trondheim site nr 524. Vi kommer tilbake med mer informasjon omkring tildelingen!

Et United Methodist Historic Site er en sted eller en bygning/struktur som er knyttet til en hendelse eller person med sterk historisk betydning.

Bakgrunnen for at Metodistkirken i Trondheim søkte om slik status, og har fått det(!), er et prisverdig initiativ og idé fra professor Peder Borgen. Han var medlem av Trondheim Menighet i mange år, innen han pensjonerte seg og flyttet sammen med fru Inger til Lillestrøm. Men både Peder og Inger er fortsatt blant vår menighets fremste supportere!

Ideen hans fikk sterk støtte fra biskop Christian Alsted og tilsynsmann Steinar Hjerpseth, som har oppfordret oss til å søke. Hovedstyret har allerede gitt sin støtte, og sist uke ble søknaden offisielt sendt til General Commission on Archives and History i Madison, New Jersey, USA som tar beslutningen.

Trondheim Menighet står formelt bak søknaden, men i utformingen har vi fått verdifull bistand fra daglig leder Johanna Lunderegng ved Metodistkirkens Hovedkontor i Oslo. Peder Borgen har oversatt historien om samefolkets første møte og den hemmelige synagogen til engelsk, og vi har sørget for såvel historiske bilder, som foto av minneplakettene på kirkens yttervegg.

Bakgrunnen for søknaden er altså tidenes første samiske landsmøte som fant sted i Metodistkirken i Trondheim i februar 1917, og at jødene fikk bruke kirkeloftet som hemmelig synagoge i 1941/42. (Du finner fyldige artikler om begge disse hendelsene på under punktet «Spennende historie» i menyen t.v. på hjemmesiden vår).

trante2017Det samiske landsmøtet i 1917 ble ansett som så viktig at Samekonferansen i 1992 vedtok å gjøre 6. februar til samisk nasjonaldag for alle samer i Norge, Finland, Sverige og Russland. 6. februar markeres i hele det samiske bosettingsområdet Sápmi på ulikt vis. I februar 2017 planlegges en stor nasjonal feiring, «Tråante 2017», hvor Sametinget, Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune har gått sammen for å markere 100-årsjubileet for det historiske landsmøtet som en nasjonal feiring og et felles samisk jubileum.

Uten at «historic site» er en kjempegreie, så er det viktig nok. For det første er det en fin måte å synliggjøre to viktige historiske hendelser også i menighetens historie.  Hendelser som ikke bare er direkte knyttet til kirken vår, men faktisk også til sentrale metodistverdier som åpenhet og respekt for andre, ikke minst minoriteter. Hendelser som vi som metodister og menighet i dag kan tillate oss være stolte av – så lenge de utfordrer oss til fortsatt å vise samme mot og åpenhet – om det skulle bli nødvendig..

Vi skal heller ikke se bort fra at stempelet «historic site» vil føre til et og annet ekstra besøk i kirken av dedikerte metodister fra utlandet – ikke minst fra USA hvor «historic site» er langt mer innarbeidet.

trhumc-samiskflagging3