Vi gratulerer katolikkene med ny kirke!

katolsk1Lørdag 19. november innvies den nye St. Olav katolske Domkirke i Trondheim. Metodistene i Trondheim gratulerer våre katolske venner med den vakre, nye kirken og gleder oss sammen med dem. En spesiell gratulasjon retter vi til den katolske sognepresten og «kirkebyggeren» Egil Mogstad. Han har en stolt og engasjert fortid som metodist og medlem av vår menighet.

nykatolsk-med-sogneprest-mogstad– Vi har fått akkurat det vi ønsket oss, sier sogneprest Egil. – En liturgisk funksjonell kirke med én fot i oldkirken og én i det 21. århundre, og et moderne menighetssenter med plass for våre øvrige aktiviteter og behov. Selve kirken er på ca 510 kvadratmeter og har form som en basilika – et treskipet kirkerom med høyt midtskip og to lavere sideskip. Lyset, som slipper inn via høyt plasserte vinduer i midtskipet, gir et meget fascinerende og godt overlys. Prislappen er ca. 100 millioner kroner (inkludert 20% moms som norske kommuner slipper å betale når de bygger kirkebygg for Den norske kirke…)

Kirken innvies med messe lørdag 19. november, og det er en (kirke)historisk begivenhet. Den nye domkirken i Trondheim er faktisk den eneste nybygde domkirken i hele Europa, uansett kirkesamfunn, på veldig mange år!  Bjørn Gunnar Andersen vil representere vår menighet under innvielsen.

Med den nye kirken, og det tilknyttede nye kirkesenteret, har en mangeårig drøm gått i oppfyllelse for våre katolske venner. Den katolske menigheten i Trondheim har vokst dramatisk de siste tiårene og har i dag omkring 7000 registrerte medlemmer fra i overkant av 100 ulike nasjoner. Polakker, vietnamesere og filippinere utgjør de største gruppene, men det er katolikker i Trondheim fra hele Latin-Amerika, Afrika og Europa. Den gamle kirken var derfor alt for liten, i tillegg til at den var iskald og stålkonstruksjonene i ferd med å ruste i stykker.

Kirken er organisert i nord-syd-retning, med hovedalteret i syd. Alteret, som er en gave, er hugget i massiv Carrara-marmor fra Italia, og veier alene 4,1 tonn! Kirkeveggene er kledd med tegl både innvendig og utvendig – og en meget vakker takkonstruksjon hvelver seg over midtskipet. Foran kirken er et høyt, frittstående klokketårn. De seks kirkeklokkene er en gave.

Menighets- og administrasjonssenteret på ca 910 kvadratmeter, inneholder blant annet sakristi, kontorer, stort kjøkken, møte/undervisningsrom, bokhandel, WC og tre leiligheter for faste og tilreisende prester. Mellom kirken og menighetssenteret er det en overbygget «kirkebakke» på ca 180 kvadrat som blir møblert med stoler og bord.

nykatolsk-med-frelsesarmeen-og-baptiskkirkenMed den nye katolske kirken og menighetssenteret har byens «halleujakvartal» (med Baptistkirken, Frelsesarmeen, Misjonskirken og den jødiske synagogen som nærmeste naboer) fått en betydelig oppgradering! Hjemmesiden vet at det er krefter i sving for å sikre at Trondheims-metodistene kan få komme på besøk og se den nye katolske domkirken og menighetssenteret som endepunkt på en av våre søndagsturer! Inntil videre kan du få et inntrykk gjennom bildene under:

Valgte seg Wesley-salme

Sin ungdomstid i metodistkirken, karakteriserer Mogstad som en meget verdifull etappe på den «gylne omvei» han gikk på sin vei til den katolske kirke (lutheraner-metodist-luthersk prest – katolikk). Ja, Egil bestemte til og med at det skulle synges en Wesley-salme da han i februar 2014 ble vigslet som katolsk prest i Nidarosdomen(!). Salmen som lød under den katolske presteinnvielsen i nasjonalhelligdommen, var ”Lo! He comes with clouds descending”. (se under) Internasjonalt er det en av de mest kjente og utbredte salmene av Charles Wesley, skrevet i 1758, men den er ennå ikke oversatt til norsk. Det bør noen gjøre noe med!

– For meg var det viktig å ha med en Wesleysalme for å markere sammenhengen i mitt liv, fortalte Mogstad i forbindelse med presteinnvielsen for snart tre vår siden. Han synes dessuten det er en ”knakende god salme” som passet veldig godt under offertorium-leddet i messen (innledningen av nattverdsliturgien).

Ungdomsårene i metodistkirken satte sine spor både personlig og teologisk på han som nå er katolsk sogneprest i Trondheim. – Ut fra min ungdomstid i kirken på Lilletorvet er jeg på mange måter fortsatt metodist, sier Mogstad. – Kjernepunktet er helliggjørelseslæren, forklarer han. Her finner vi positiv (og katolsk..) antropologi, og en dynamikk og vilje til forandring (omvendelse!) og utvikling som våre lutherske venner med sitt ”simul justus et peccator” (”samtidig rettferdig og synder”) ikke helt har fått med seg!, mener Mogstad.

Dette er teksten på Wesleysalmen Egil Mogstad valgte til sin prestevielse:

1) Lo! he comes, with clouds descending,

Once for guilty sinners slain!

Thousand thousand saints attending

Swell the triumph of his train:

Hallelujah!

Alleluia! Amen.

2) Every eye shall now behold him,

Robed in dreadful majesty;

Those who set at naught and sold him,

Pierced, and nailed him to the tree,

Deeply wailing,

Shall the true Messiah see.

3) Every island, sea, and mountain,

Heaven and earth, shall flee away:

All who hate him must confounded,

Hear the trump proclaim the day;

Come to judgment!

Come to judgment! Come away!

4) Now redemption long expected,

See! in solemn pomp appear!

All his saints by man rejected,

Now shall meet him in the air!

Hallelujah!

See the day of God appear!

5) Answer thine own bride and spirit,

Hasten, Lord, the general doom!

The new heaven and earth to inherit,

Take thy pining exiles home:

All creation

Travails, groans, and bids thee come!

6) Yea! Amen! let all adore thee,

High on thine eternal throne!

Savior, take the power and glory:

Claim the kingdom for thine own!

O come quickly,

Hallelujah! Come, Lord, come!