MBU-søndag med massivt bra ungdom!

Mange tiår siden vi hadde en ligende MBU-dag i Trondheim, påsto flere superveteraner smilende etter en flott gudstjeneste søndag 20. november. 56 tilstede med et aldersspenn fra fra 0,5 til 87,5 år  – og  nok en oppmuntrende hendelse  og opplevelse i kirka vår på Lilletorget!

MBU er en forkortelse for Metodistkirkens Barne- og Ungdomsarbeid, men for Trondheims del kan det i tillegg dreie seg om Massivt Bra Ungdom! MBU-søndagen ble uansett egentlig innledet lørdag kveld, da over 20 ungdommer (speidere, skoleelever og studenter) samlet seg i kirken til ulike aktiviteter, lek og fellesskap. Speiderne hadde også med seg sovepose og overnatttet i kirka.

Søndagens gudstjeneste, med speiderparade, var fylt av mye musikk og sang med et meget opplagt kirkeband og forsangs- / lovsangsgruppe. Veldig flott å se speiderne igjen også! MBU-leder Stephanie (Buadu), som altså er leder for MBU i hele Norge og studerer i Trondheim, hilste fra ungdomsorganisasjonen. Hun sa at Trondheim er meget heldig og roste det flotte ungdomsmiljøet som er under oppbygging i menigheten vår – en ungdomsgjeng med veldig mange ulike og verdifulle ressurser. Stephanie oppfordret  menigheten til å slippe ungdommene til og  vise dem tillit og ansvar. Hun kunne garantere at vi ikke vil bli skuffet! Og vi tror henne!

mbu-12Også MBU-søndagen sto under høstens samletema «Jesus møter…» Med utgangspunkt i bibelfortellingen om hvordan 12-åringen Jesus kom bort fra sine foreldre fordi han ble sittende og samtale med de skriftlærde i Templet, talte menighetsrådgiver Jon Løvland over teamet «Jesus møter sine foreldre – og andre voksne». Han understreket at selv om vi fortsatt møter Gud i «Fars hus» / kirken – så er ikke Gud eller Jesus noe som vi kan oppleve bare to timer hver søndag. Vi kan møte Gud der vi er, hver eneste dag, og stadig vokse i kjennskap og kjærlighet til Jesus og andre mennesker, sa Jon.

(På menighetens Facebook-side finner du et par videoer fra søndagens gudstjeneste!)

Neste søndag, 27. november, er 1. søndag i advent. Da ser vi med glede fram til en ny gudstjeneste med presten vår, Kjell Werner Rødder. For  årets adventstid har vi valgt «Julemysteriet» som samletema. Etter gudstjenesten blir det kirkekaffe med lykkehjul og åresalg til inntekt for menighets arbeid.