Radarpar takket av i takknemlighet

Etter mer enn 22 år som henholdsvis «formann» og kasserer for formiddagstreffet Kirkens Vel, takket Agnes og Bjørge Nilsen av på foreningens tradisjonsrike julemøte onsdag 7. desember. Takknemligheten gikk for anledningen alle veier, til Gud og kirke, men særlig til de to 88-åringene (!). Som et  skikkelig «radarpar» har de gjennom et langt og aktivt liv som metodister utført en fantastisk tjeneste for kirke, menighet og enkeltmennesker.

– Kirkens Vel er noe av det vi virkelig har gledet oss til. God respons og har gjort det mulig å stå på gjennom det som er blitt ganske mange år. Kirkens Vel har betydd veldig mye for oss, og vi har opplevd det meningsfylt å holde på, sa Agnes og Bjørge. De la også vekt på at de har fått anledning til å gjøre mange besøk til eldre og syke som ikke lenger kunne komme til kirken. Noen ganger har det vært den siste kontakten med kirken før de gikk ut av verden.

 

Rollemodeller!

Nylig har Agnes og Bjørge, med fem ukers mellomrom, rundet 88 år! Og selv om de nå gir seg i Kirkens Vel, er de still going strong og aktive i menigheten. Ikke bare på gudstjenester og i bibelgruppe; siden vi startet med «myldre(mid)dager» har de to for eksempel vært blant de aller ivrigste og trofaste til å oppsøke og glede seg over dette måltidsfelleskapet på tvers av alle generasjoner.

Agnes og Bjørge er heller ikke «bare» Kirkens Vel. De har begge vært meget sentrale i styre og stell i Trondheim Menighet i en kvinne- og mannsalder. Deres «kirke-cv» viser lang fartstid i ulike tillitsverv i menigheten. Bjørge blant annet som kasserer, kirkeverge og legdelegat, og Agnes særlig i funksjoner knyttet til menighetens sosiale arbeid. De er strålende metodistiske rollemodeller og forbilder til etterfølgelse!

De ledet sitt siste Kirkens Vel omtrent på dagen åtte år etter at de ble tildelt «Biskopens Diplom» 6.12. 2008 – en hedersbevisning som allerede den gang delvis var begrunnet med «enestående innsats for Kirkens Vel gjennom en årrekke». De holdt på i ytterligere åtte år…

Til berikelse og velsignelse

På julemøtet onsdag 7. desember 2016  gikk takknemlighet og vemod hånd i hånd. Smil og latter var det også.  Asbjørn Stjern takket Agnes og Bjørge på vegne av menighetsråd og Trondheim Menighet, og overrakte de to en statue av St. Olav, hugget i kleberstein ved Nidarosdomen.

– Dette er en veldig spesiell dag og anledning. Det er vemodig, men fullt forståelig at dere nå velger å slutte som ledere av Kirkens Vel. Menighetsrådet kan ikke annet enn å ta det til etterretning, og takke dere. Formelt har Agnes vært leder og Bjørge kasserer, men vi har et klart inntrykk av at dere har utfylt hverandre på en fin måte i en viktig tjeneste i menigheten, sa Stjern og la særlig vekt på radarparets nærkontakt med, og omsorg for, menighetens eldre og syke gjennom mange år.

– En fantastisk innsats. Dere har vært til berikelse og stor velsignelse for mange – og for menigheten, sa Asbjørn Stjern.

Fra pastor Kjell Werner Rødder forelå en skriftlig hilsen hvor han takket Agnes og Bjørge for trofasthet i tjenesten, for omsorg, omtanke og praktisk tilretteleggelse – og ikke minst for at «dere er de dere er». Nå kan dere legge fra dere ansvaret med god samvittighet og hvile i dette, skrev pastor Rødder som avsluttet sin hilsen med å sitere det han kalte en av Bibelens perler – som av alle steder finnes i en av klagesangene:

«Herren er nådig, vi går ikke til grunne.

Hans barmhjertighet tar ikke slutt,

den er ny hver morgen.

Din trofasthet er stor.

Jeg sier: Herren er min del,

jeg setter mitt håp til ham.

Herren er god mot dem

som venter på ham og søker ham.

Det er godt å være stille

og vente på hjelp fra Herren».

(Klagesangene 3:22-26)

Også tilsynsmann Steinar Hjerpseth hadde sendt en hilsen til Agnes og Bjørge, som Asbjørn Stjern leste:

«Hjertelig takk for den store innsatsen dere har gjort gjennom så mange år på Kirkens Vel. Det har vært av veldig stor betydning for de som har deltatt gjennom åra. Ikke minst gjennom mine 10 år som menighetens pastor møtte jeg stadig den store takknemligheten for hva dere betydde blant menighetens eldre.

Jeg håper at dere nå kan glede dere over den tjenesten dere har stått i gjennom så mange år, og med god samvittighet kjenne på at nå er tiden inne til å kunne avslutte en lang og trofast tjeneste.

Må Gud velsigne dere i fortsatt liv og tjeneste i dagene som kommer!»

Bjørge innledet julemøtet med tanker knyttet til Lina Sandells salme «O, Jesus åpne du mitt øye» og la særlig vekt på fortsettelsen «så jeg kan se hvor rik jeg er» – og på strofen  «Jeg har en fader i det høye, som bærer omsorg for meg her».

– Vi har mye å takke for som del av et kristent fellesskap og fordi vi har en barmhjertig og tilgivende Gud som er tilstede med sin nåde i våre liv, sa Bjørge.

Før en meget god servering med snitter og romkake, leste Asbjørn Stjern den vakre og utfordrende fortellingen om Marte Svennerud og hennes «itte no knussel». Frederic Johansen leste Frans av Assisis bønn. Julemøtets andakt ble holdt av baptistpastor Arnfinn Aandal, som dermed kunne loggføre sitt 22. Kirkens Vel-møte!