Vi synger julen inn – i trassig protest og solidaritet

Deilig er jorden? Nei, den er jo ikke det. For alt for mange er den et blodig og grusomt helvete. Likevel våger og velger vi å «synge julen inn» med full hals og til full musikk på gudstjenesten 18. desember!? Ja, vi oppfordrer til og med alle til å komme og synge sammen med oss  – i trassig, fortvilet protest og solidaritet. Sammen må vi dele håpet og troen på at kjærligheten til slutt skal vise seg sterkere enn alt hat og djevelskap.

Med de rystende krigsforbytelsene i Aleppo og bombeattentat mot kristne og muslimer som forferdelige hendelser i adventstiden, skjer vår egen privilligerte julefeiring mot et meget alvorlig og utfordrende bakteppe.

«Deilig er jorden» kan høres ut som hån og provokasjon mot millioner av medmennesker som opplever den helt annerledes. Men hån blir til håp dersom vi ser den og andre av julens sanger som en utfordring. I holdninger og handlinger må vi gjøre vårt for at Guds visjon for vår verden blir virkelighet. Vi må synge julesangene som protest- og solidaritetssanger.

Og det er ikke nok å synge. Vi må gjøre jul til et verb, en kirkehøytid som fører til handling. Vi feirer ikke jul på grunn av solsnu eller som et midtvintersblot. Kirkejul er «Kristusmesse» (Christmas). Viktigere enn noen gang er det å synliggjøre hva det vil si at Gud ble menneske og delte menneskehetens kår. Hva innebærer det i 2016? Hva krever det av oss? Hat, vold, krig, undertrykkelse, urett, diskriminering og destruksjon av menneskeverd skal ikke få det siste ordet. Det har Guds kjærlighet og nåde – til oss og gjennom oss – til alle mennesker.

 

Derfor inviterer og oppfordrer vi deg til å komme og synge julen inn i Metodistkirken søndag 18. desember kl. 11.00. Pastor Kjell Werner Rødder preker og det blir mye sang og musikk med Jon Løvland og kirkebandet!

Vi inviterer og oppfordrer deg også til å innlede selve høytiden med familie-julegudstjensten i Metodistkirken på julaften, lørdag 24. desember kl. 15.00.