Gudstjeneste i urfolks tegn 5.februar

trhumc-historic1Representanter fra en rekke urfolk, mange av dem metodister, vil delta på gudstjenesten i Metodistkirken i Trondheim søndag 5. feburar. I tillegg til norske/nordiske samer, kommer flere native americans fra USA og gjester med røtter fra forskjellige urfolk i Filippinene, samt Australia og Nigeria. Dette blir et ganske unikt gudstjenestefellesskap som du absolutt bør bli en del av!

 Umiddelbart i forlengelse av gudstjenesten vil generalsektretær Alfred Day fra UMC Comission on Archives & History, avduke en minneplakett på kirkeveggen som viser at kirken vår har fått status som «United Methodist Church Historic Site #524».

To sentrale historiske hendelser er grunnlaget for denne statusen og plaketten. 1) Det første samiske, politiske landsmøtet som ble arrangert i (den gamle) Metodistkirken i Trondheim 6. februar 1917 ( som i år feires med det store 100-årsjubileet Tråante 2017). 2) at kirkeloftet vårt under krigen (1941/42) fungerte som hemmelig jødisk synagoge. Etter avdukningen av plaketten blir det stor festkirkekaffe!

umc-samisk-plakett2-webDe mange (metodist)gjestene, med vår biskop Christian Alsted i spissen, kommer til Trondheim for å delta i den store samiske jubileusmfeiringen Tråante 2017 6. februar, og et internasjonalt seminar om betydningen av det norske/nordiske samepolitiske møtet i 1917 og hvordan kirken kan/må møte utfordringen fra verdens urfolk i dag. Seminaret starter i kirken vår tirsdag 7. februar og fortetter på Soltun Folkehøgskole onsdag 8. – fredag 10. februar.

De fleste seminardeltakerne satser på å komme til Trondheim i tide til å delta på vår gudstjeneste søndag 5. februar og avdukingen av «Historic Site»-plaketten. Hvis alt legger seg til rette, inkludert visum, vil vi med full uttelling kunne feire gudstjeneste sammen med Native Americans fra stammer som Cherokee, Seminole, Choctaw, Euchee/Yuchi og Southern Ute i USA og representanter for Ibanag-, Isinai- og B’laaan/Lumad-folkene på Filippinene, Hausa-folket i Nigeria, Tanang-folket i Australia og kanskje ytterligere noen!

Både vår biskop Chrsitian Alsted og hans forgjenger biskop emeritus Øystein Olsen kommer til gudstjenesten. Men den som skal holde dagens preken, er pastor Yngvar Ruud som i mange år har stått i samemantallet. Der står nå også hans bror, biskop Øystein Olsen). Det er også ventet en rekke norske samer til gudstjenesten i tillegg til de mange internasjonale (metodist)gjestene. Vi venter faktisk såpass med folk at det kan lønne seg å være ute i litt god tid!

Internasjonalt urfolk-seminar

traante-logoSeminaret som inngår i det offisielle Tråante 2017-programmet, er initiert av professor Peder Borgen og arrangeres av Metodisme-historisk selskap i Norge. Trondheimsdelen foregår tirsdag 7. februar kl. 17:00 – 20:30 og temaet er: «Samisk flerkirkelig seminar. Perspektiv fra Elsa Laulas sosialpolitiske landsmøte 1917 i Metodistkirken, Trondheim.»

Seminaret arrangeres i samarbeid med UMC General Board of Church and Society, og er støttet av UMC General Board of Global Ministries, the Native American International Caucus, the Native American Comprehensive Plan (Discipleship Ministries), the Office for Christian Unity and Interreligious Concerns, UMC Council of Bishops, og United Methodist Women.

 Under seminaret i Trondheim, vil kunstneren Mathis Nango forklare tekst og symboler i minneplaketten på Metodistkirkens vegg som han laget til 80-årsjubileet i 1997. Historiker og prest Thor B. Tobiassen vil belyse 80-årsjubileet for samelandsmøtet i 1997, og pastor Yngvar Ruud vil fortelle om sin vei fram til en samisk identitet – fra skam til stolthet.

Assisterende generalsekretær, pastor dr. Liberato Bautista, (tilhører Ibanag-urfolket på Filippinene) drøfter temaet «Fra bekjennelse og anger til rettferdighet.» Førskolerektor Rolf Steffensens tema er «Minoritet og Majoritet – en utfordring.» Professor emeritus Peder Borgen vil svare på spørsmålet: «Hvorfor ble landsmøtet i 1917 holdt i Metodistkirken i Trondheim?» Det blir innlegg på både engelsk og norsk, med tolkning begge veier.

Når seminaret fortsetter på Soltun onsdag 8. februar skal forholdet mellom kirken og urfolk belyses gjennom teamet: «Fra anger til rettferdighet»

UMC på urfolks side

United Methodist Church er aktivt engasjert i saker som angår urfolk. Kirkens Generalkonferanse (verdenskonferanse) i 2012 ba urfolk om forsoning og tilgivelse for sin medvirkning til urett begått mot dem; særlig overfor Native Americans i USA. Generalkonferansen 2016 forsterket sin tidligere beklagelse og bønn om tilgivelse for Sand Creek-massakren i 1864. En hæravdeling, ledet av en metodist, tok da livet av omkring 200 Cheyenne og Arapaho-indianere – mange av dem kvinner og barn.

Våren/sommeren/høsten 2016 støttet United Methodist Church gjennom uttalelser og deltakelse protesten og demonstrasjonene mot oljerørledningen som skulle føres gjennom Standing Rock Sioux-reservatet i Dakota. Flere av kirkens Råd, biskoper, prester og medlemmer engasjerte seg i den kampen.


Jubileums-seremoni 6. februar

NB: Som en del av det offisielle Tråante 2017- feiringen av den samiske nasjonaldagen mandag 6. februar, vil det kl. 110:30 – 11.00 vil det være en seremoni foran Metodistkirken og minnesmerket for samelandsmøtet i 1917. Minnesmerket på kirkeveggen ble avduket 6.2.1997 av Sametingspresident Ole Henrik Magga. I minnetavlen/relieffet har den samiske kunstneren Mathis Nango lagt inn tekst og symboler som tolker betydningen av den samiske nasjonaldagen.