Lysende lavvo på kirkeveggen

Den samiske minnetavlen på kirkeveggen vår har fått permanent belysning til det offisielle jubileet Tråante 2017. En enkel, men virkningsfull lyssetting både framhever minnetavlen og gir et løft til hele kirkefasaden.

samisk-lys19Minnesmerket er viet det historiske og viktige samepolitiske møtet som ble holdt i Metodistkirken 6. – 9. februar 1917. Dedt var et møte som ettertiden har vurdert som så grunnleggende viktig for samisk identitet at 6. februar er blitt den samiske nasjonaldagen som feires av samer over hele nordkalotten.

Lyset følger minnetavlens trekantede form. Når kvelds- / nattemørket har senket seg skikkelig, framstår minnetavlen nærmest som en lysende, svevende lavvo på kirkeveggen – eller et bål, som én forbipasserende sa mens vi fotograferte tavlen torsdag kveld. I løpet av en halvtime var det mange som la merke til lyssettingen, og den vil helt klart øke oppmerksomheten om både minnetavlen og begivenheten den viser til.

Minnetavlen er laget av den samiske kunstneren Mathis Nango, og ble avduket i forbindelse med 80-års jubileet for samemøtet i 1997. Han har selv karakterisert den stilrene minnetavlen slik:

«Minnesmerket er støpt i bronse og formet som en trekant. Trekanten er i fløere kulturer et kvinnelig symbol, men i denne sammenheng er trekanten et symbol som forener det religiøse og det samiske. Trekanten kan være et symbol på den treenige Gud og på det flyttbare samiske teltet, Lavvoen.»

«Midt i minneplanten kan man se tre samiske symboler, støpt som sirkler. Inne i sirklene er det glass, farget i primærfargene. I den største sirkelen ser man symbolet for solguden som også kan være et symbol for Gud. Den midtre sirkelen symboliserer fargene i sameflagget. I den nederste er en detalj fra en vandrestav fra Luleå-Lappmark hvor den samiske lederen Elsa Laula Renberg ble født. En ser av dette at minneplaten henter sin symbolikk fra historien. Disse symbolene kan imidlertid også tale til mennesker i dag».

Minnetavlen har både samisk og norsk tekst. Den norske teksten lyder slik:

6.-9.februar 1917 ble det første landsmøte for samer holdt her. Initiativtaker til møtet var Elsa Laula Renberg. Daniel Mortensen ledet møtet. Møtet bidro til at samene i de ulike land organiserte seg og møtet danner grunnlaget for feiringen av samefolkets dag 6. februar. Minneplaten er reist 6. februar 1997″.

Det er Trondheim Kommune som har bekostet lyssettingen. Det er også planer om å plassere en sittebenk på fortauet foran minnetavlen (ved siden av det næremste treet) på plassen. En styringsenhet/føler for belysningen er montert i Wesleysalen .