Et salig motiverende fellesskap

hsitsite39Aldri har representanter for så mange urfolk vært samlet til gudstjeneste i kirken vår som søndag 5. februar. Den påstanden våger vi uten noen fare for å bli «arrestert». For her var nordsamer og sørsamer, folk fra fem-seks ulike amerikanske indianerstammer, og representanter for flere urfolk i Flippinene, Mozambik og Folkerepublikken Kongo.

Vi kommer tilbake med fyldigere referat fra gudstjenesten, ikke minst av pastor Yngvar Ruuds sterke og ransakende preken. Som sagt: fyldigere referat senere. Men i første omgang: se på bildene! De formilder noe av atmosfæren og gudstjenestefellesskapet, men den faktiske opplevelsen, der og da, var langt sterkere! Meget inspirerende og motiverende! Fra flere av urfolksrepresentantene fikk menigheten også overrakt gaver, som vil finne sin plass i kirken etter hvert slik at alle kan se. Flotte og berørende minner fra et eventyrlig søndag!

Gudstjenesten ble utmerket ledet på norsk og engelsk av Sylvi Larsen Strømme. Det ble bedt og lest fra Bibelen på flere språk – også sørsamisk. Sven Nørsett spilte og akkompagnerte som vanlig flott på flygelet. Og en oppgradert «Anne Jorunn-style» kirkekaffe med skogsbærfromasj, hvite brownies med rips, tjukkmelkspudding med multer og sjokoladekjeks hjerter falt tydelig i smak, mens det summet heftig fra «hellig mingling» under kirkevelvet etter gudstjenesten.

Det ble en fargerik og meget engasjerende gudstjeneste, med en sterk og inspirerende opplevelse av fellesskap på tvers av nasjonale grenser og folkegrupper. En salig og motiverende opplevelse! Gudstjenesten bidro til å styrke vår metodistiske identitet. Ekstremt godt å oppleve «på kroppen og i sjelen» at vi er del av den store, globale United Methodist Church som – tross sine åpenbare problemer og utfordringer  – er en flott kirke å tilhøre!

Rett etter gudstjenesten var det en seremoni hvor Generalsekretær i UMC Commission on Archives and History , Alfred T. Day, avduket plaketten på kirkeveggen som bevitner at kirken vår nå er «UMC Historic Site nr. 524». Bakgrunnen er at at kirken åpnet sine dører for det første nordiske, samepolitiske møtet i 1917 – og for en hemmelig jødisk synagoge i 1941/42. Men gjennom gudstjenesten og avdukingen ble det også klart for oss at vi som dagens metodister i Trondheim ikke bare kan vise til historien og lene oss makelig til den – vi må som menighet og kirke sette avtrykk i vår egen tid og utgjøre en forskjell.

Fra pastor Yngvars preken med tittelen «Fra skam til gjenopprettelse «,  nevner vi i denne omgang bare at prekenen tok  utgangspunkt i det første samepolitiske «landsmøtet» som ble holdt i metodistkirken i februar 1917 og knyttet det til prekenteksten og fortellingen om den lamme mannen som ble firt ned til Jesus fra taket.  Sterkt var det å høre om  pastor Yngvars egen oppvåkning rundt sitt samiske opphav, og kampen som førte fram til hans bevisstgjøring som same.  Han knyttet også undertrykkelsen samene er blitt utsatt for i Norge og deres kamp for identitet, verdighet, likeverd og rettferdighet sammen med andre urfolks kamp for sine rettigheter og levekår over hele verden. En kamp som slett ikke er avsluttet, og som trenger vår støtte og solidaritet. Utfordrende!histsite10