Vi støtter Standing Rock Sioux-folket

Metodistkirken fortsetter å støtte og solidarisere seg med Standing Rock Sioux-folket i kampen mot den planlagte oljerørledningen Dakota Access Pipeline. I et brev til president Donald Trump, datert onsdag denne uka (8. februar 2017) forlanger samtlige biskoper i Western Jurisdiction i The United Methodist Church, at arbeidet med oljeledningen stanses permanent.

standing-rock11I brevet bønnfaller biskopene president Trump og Kongressen om å respektere Standing Rock Sioux-nasjonens rett til å beskytte sitt hellige land og sine vannressurser. De ber også om at presidenten og kongressen gjør alt som står i deres makt for å respektere rettighetene, verdigheten og hellige landområder tilhørende ikke bare Standing Rock Siux-nasjonen, men alle urfolk.

Kirkens Western Jurisdiction omfatter statene Alaska, Arizona, California, Colorado, Hawaii, Idaho, Montana, Nevada, Oregon, Utah, Washington, Wyoming – samt Guam. Biskopene skriver at de støtter Standing Rock Sioux-nasjonen og alle som på fredelig måte opponerer mot oljerørledninmgen (Dakota Access Pipeline).

Biskopene understreker at United Methodist Church legger meget stor vekt på å etablere og utvikle verdige og respektfulle forhold til urbefolkninger. Vi tror alle urfolk, i USA og over hele verden, har rett til rent vann og trygge livsmiljø, skriver de.

Du kan lese hele brevet her: http://westernjurisdictionumc.org/wjumc-bishops-send-letter-to-president-trump-in-support-of-standing-rock-sioux-nation/

Mange biskoper, prester og vanlige menighetsmedlemmer fra United Methodist Church har deltatt i demonstrasjonene, og/eller deltatt i aksjonsgrupper som på ulike måter sørger for hjelpe demonstrantene, for eksempel med mat, telt, soveposer etc.

Kirkens råd for kirke og samfunn (General Board of Church and Society) publiserte 2. september 2016 en uttalelse med klar støtte Sioux-folket og urfolk verden over i deres kamp for rettferdighet. I uttalelsen heter det blant annet at vi som kirke fortsetter vår «bots- og helbredelsesvandring» i forhold til urfolk.

– Denne reisen gir mening utelukkende hvis den følges opp av handlinger i møtet med pågående undertrykkelse og urettferdighet. Denne forpliktelsen gjør at vi står sammen med folket i Standing Rock Sioux Nation. Vi tilbyr oss selv som partnere i kampen mot de som vil marginalisere urfolks stemme, ødelegge hellig land, sette livsnødvendige vannressurser i fare og som prioriterer profitt framfor helsen til Guds skaperverk ( folk og klode), understreket General Board of Church and Society.

Den uttalelsen kan du lese her:  https://umc-gbcs.org/faith-in-action/standing-rock-a-call-for-solidarity1