Metodist-solidaritet med Standing Rock

Mange metodister vil være blant titusenvis av demonstranter som fredag 10. mars skal marsjere gjennom Washington DC i solidaritet med Standing Rock Siuox Nation i protest mot den omstridte oljerørledningen Dakota Access Pipleline. United Methodist Church støtter Siuox-stammens kamp og retten til trygg vannforsyning, landområder og vern av hellige steder.

Fil 08.03.2017, 19.32.17Alle kan ikke reise til Washington for å protestere. Standing Rock Siuox-stammen, og andre urfolk-ledere, oppfordrer derfor sympatisører og «allierte» andre steder til å gjennomføre lokale markeringer. «Vi ber om at du står opp i solidaritet med verdens urfolk og deres rettigheter, i kampen for å beskytte og bevare Unci Maka («Bestemor Jord») for framtidige generasjoner», heter det i oppropet for marsjen – en marsj som i følge arrangørene vil forene «prayer and action».

Slike solidaritetsaksjoner vil skje i mange byer over store deler av verden. I flere norske byer også – blant annet her i Trondheim. Fredag kl. 17.00 er det solidaritetsaksjon på Torget. Der kan Trondheims-metodister delta i trygg forvissning om at saken har United Methodist Church’s støtte.

Norge er involvert

Oljeledningen, som skal frakte olje fra Nord Dakota til Illinois, krysser Standing Rock Siuoux-stammens territorium. Der ødelegger/skjender den gravsteder og hellige steder, og truer stammens vannforsyninved at ledningen skal krysse Missouri-elven.

Denne saken angår i høyeste grad også Norge og nordmenn. Flere norske finansinstitusjoner er involvert i det omstridte rørledningsprosjektet gjennom investeringer og lån. Statens pensjonsfond utland, bedre kjent som Oljefondet, har i følge Aftenposten investert 6,7 milliarder kroner i selskaper som eier Dakota Access Pipeline. DNB valgte i november 2016 å selge ut fine fondseiendeler i selskap som bygger rørledningen, men skal fortsatt være inne på långiversiden. Nordea skal fortsatt ha en aksjepost på 20 millioner i et av selskapene.

 UMC protesterer

I et brev direkte adressert til president Donald Trump, datert 8. februar 2017, understreket de ni biskopene (aktive og pensjonerte) innenfor United Methodist Church’s «Western Jurisdiction» i USA, sin «støtte til Standing Rock Siuox Nation og alle som på fredelig måte markerer motstand mot Dakota Access Pipeline.»

De ni biskopene forteller presidenten at de er åndelige ledere for mer enn 300.000 united metodister i Alaska, Arizona, California, Colorado, Hawaii, Idaho, Montana, Nevada, Oregon, Utah, Washington, Wyoming, og Guam – stater med mange urfolk.

«Vi oppfordrer til permanent stopp i byggingen av Dakota Access Pipeline og bønnfaller deg og medlemmene av Kongressen om å respektere Staning Rock Sioux Nations rett til å forsvare sitt hellige land og vann….. Vi ber om at du gjør alt i din makt for å respektere rettighetene, verdigheten og de hellige landområdene til Standing Rock Sioux Nation – og alle urfolk«, skriver biskopene i brevet til Donald Trump hvor de også kommer med denne sterke erkjennelsen:

«Vi innser at den overfloden mange av oss nyter godt av, skjer på bekostning av de opprinnelige innbyggerne som tok vare på dette landet, og vi erkjenner at vi har en moralsk plikt til å søke rettferdige og forsonende forhold til deres etterkommere.»

Brevet har stort sett samme ordlyd som et brev de samme biskopene sednte til daværende president Barack Obama i 2016. Du kan lese hele brevet til president Trump i original her: Protestbrev til Trump

AP-tipi-camp-washington-02-jef-170307_12x5_1600
Mange indianertelt, tipier, er reist på the Mall i Washington i anledning solidaritets- og protestmarsjen. Foto: AP

Sentrale organer innen United Methodist Church samarbeider tett med arrangørene av fredagens protestmarsj i Washington DC. General Board of Church and Society, som har sitt hovedkontor i Washington, har stilt kontorlokaler til disposisjon. Rådet har også bistått med å knytte kontakter mellom arrangører og metodister. Metodistkirkens General Commission on Religion and Race har  finansiert matservering til hundrevis av demonstranter. Kirkens Baltimore/Washington Årskonferanse har også bidratt med mat og annen logistikk. Du kan lese mer om det i en artikkel i United Methodist Insight: UMC støtter marsjen

trhumc-riswe with standing rockAt United Methodist Church uttrykkelig støtter Native Americans rett til å beskytte og bevare sitt land, kultur, religiøse uttrykk og hellige steder, framgår også at vår kirkes Book of Resolutions. Paragraf 3321 om «Native People and The United Methodist Church», ble vedtatt på Generalkonferansen i Portland 2016.