Sprengkraft i hellige samtaler

trhumc-int1«I samtaler med eller om Jesus, må vi alltid være forberedt på overraskelser. Vi må være forberedt på at Gud vil vise oss noe om seg selv som vi ikke har tenkt på», sa pastor Kjell Werner Rødder i sin preken «Holy Conversations» på vår internasjonale gudstjeneste søndag 19. mars.

Pastor Rødder tok utgangspunkt i fortellingen om Jesu møte med den samaritanske kvinen ved Jakobsbrønnen i Sykar. (Johannes 4)

– Denne historien har alltid fascinert meg. Her finner vi mønster på en god, sjelesørgerisk samtale. En hellig samtale, med sprengkraft i seg til å gjøre en virkelig dramatisk forskjell. Hellige samtaler bærer i seg, ikke bare muligheten, men sannsynligheten for endring, sa pastor Rødder som sterkt understerekt behovet for slike samtaler også i dag.

Den internasjonale gudstjenesten, som i sin helhet ble gjennomført på engelsk, samlet omkring 55 i kirken. I tillegg til menighetens egne internasjonale medlemmer og venner, fikk vi besøk av ni US Marines-soldater som for tiden er stasjonert på Værnes, og flere venner fra den anglikanske menigheten i Trondheim. Etter gudstjenesten marsjerte alle syngende/dansende ned til kirkelunch/kaffe i Wesleysalen – med mange spennende og velsmakende retter og meget livlig prat og godt fellesskap.

Livsendrende karakter

trh-int-sychar1d– Det er viktig å merke seg at vi har å gjøre med en kvinne som vet hva hun snakker om, påpekte Rødder i sin preken. Hun er ikke bare full av spørsmål. Det er spørsmål så intelligente, viktige og velbegrunnede at de får Jesus til å avdekke sin identitet som Messias. Ja, den samaritanske kvinnen er den første personen i Johannesevangeliet som får høre Jesu sterke vitnesbyrd om seg selv: ”JEG ER…”    Og dette vitnesbyrdet om seg selv, gir Jesus til en sosial, religiøs og politisk outsider lyder – ikke til disiplene eller jødiske ledere. Slik er det bare fordi Gud elsker verden, alle mennesker uavhengig av rang og innflytelse. Det fører ofte til overraskelser.

– Vi kan lure på hva som overbeviste henne. Og hva som gjorde henne klar til å tilbe og tjene Jesus. Teksten kan gi oss mange mulige svar. Det som er klart er at samtalen endret livet hennes. Gjennom denne «hellige samtalen» fikk hun se seg selv i et nytt lys, fikk ny selvtillit og selvrespekt.

Mer enn «tvitring»

Også vi trenger de gode samtalene, de hellige samtalene, sa Rødder. Slike samtaler er livsviktige for våre meninger, våre tanker og vår tro. Det står i sterk kontrast til hvordan samtalen ofte foregår i dag, dessverre også i kirken hvor vi gjerne hører: ”Jeg har rett” og ”Du tar helt feil”

Vi lever dessuten i en tid da samtalen ansikt til ansikt synes å bli overflødig. Vi «tvitrer» og ”snakker sammen” på ulike sosiale medier uten å kunne se hverandre i øynene. Avstand er det som preger dialogen, og vi kan tillate oss å si mer og bruke en form som ikke akkurat fremmer de gode relasjonene, sa Rødder.

Uten hellige samtaler risikerer vi å miste forståelse og intimitet, og dermed miste de gode relasjonene som er livsviktige for å leve. Jesus går inn i samtalen nettopp for å bygge en god og varig relasjon. Det er det det handler om. Tilhørighet, identitet og tilhørighet. Jeg er overbevist om kirken kan og bør være en arena som demonstrer for all verden hvordan samtalen om Bibelen og troen kan resultere i religiøs respekt og toleranse.

Gud vil ha våre spørsmål

– Jeg tror Gud ønsker våre spørsmål velkommen fordi de er så godt egnet til å bygge og styrke relasjoner, sa pastor Rødder som understreket at spørsmål er kritisk viktige i hellige samtaler. Ikke spørsmål som tar utgangspunkt i ferdigtenkte svar. Ikke spørsmål som stilles for å stille den andre i forlegenhet. Nei, spørsmål som avslører vitebegjærlighet, som søker etter informasjon og viser ekte interesse for den andre.

Hellige samtaler bærer også i seg muligheten, ja sannsynlighet for endring. Kvinnen ved brønnen går fra skam og ensomhet til åpen frimodighet. Fra å være utstøtt til å bli en disippel og en del av Jesu flokk.

– Hva da med oss? , spurte pastor Kjell Werner Rødder, og svarte selv: «Hold dialogen levende! Gi identiteten og troen ny næring. La fellesskap og tilhørighet få bite seg fast. Keep talking!»

—-

Den internasjonale gudstjenesten ble ledet av Ole-Einar Andersen. Per-Anders Mortensen var dagens utmerkede pianist. Kollekten fikk form av en «walkabout» – hvor vi ledet av våre ghanesiske medlemmer marsjerte dansende og syngende ( «We are marching in the light of God» ) rundt i kirken på vei til bordet med kollektkurven ved alterringen. Det skjedde med smil og glede, men avslørte også at stive, reserverte trøndermetodister har noe å lære når det gjelder rytme og spontanitet…

Alle salmene vi sang var «samtidssalmer», med sterke, evangeliske og utfordrende tekster som de fleste kan relatere til i sine liv. Vi avslutter gudstjenestereferatet med å gjengi et pareksempler. Begge disse salmene er skrevet av metodisten Colin Gibson (født 1933) fra New Zealand:

How much am I worth?

How Much Am I worth? What value’s in me?

Do I count if I stand or I fall?

If I’m weak or I’m strong, If I win or I lose,

am I someone or no one at all?

 

Refrain:

I am worth ev’ry-thing, ev’ry thing, ev’ry-thing,

I am worth ev’ry-thing in the eyes of God.

I am worth ev’ry-thing, ev’ry thing, ev’ry-thing,

I am worth ev’ry-thing in the eyes of God.

(You are worth ev’ry-thing, ev’ry thing, ev’ry-thing,

we are worth ev’ry-thing in the eyes of God.

You are worth ev’ry-thing, ev’ry thing, ev’ry-thing,

we are worth ev’ry-thing in the eyes of God. )

 

I am that bird that dropped to the ground,

the tiniest bird of them all,

and nobody knew, and nobody cared,

but our Father who cares for us all.

 

I am that stone that fell from a ring,

that was precious beyond all compare;

and they hunted the house, till cried out with joy,

when they saw it still gleaming down there.

 

I am that child who felt lost and afraid

when she saw just how far she had roamed;

but they scoured the hills till they found her again,

and, rejoicing they brought her safe home.

I sing the grace of God within you

I sing the grace of God within you,

I know that grace within my soul;

and when we honor God in each other

we bring together one gracious whole.

 

I sing the love of Christ within you,

I know that love within my soul;

and when we honor Christ in each other

we come together, one loving whole.

 

I sing the Spirit’s life within you,

I know that life within my soul;

and when we honor life in each other,

the Spirit forms one living whole.