Palmesøndag med dåpsjubel

trhumc-palmedåp1
Alma Synnøve sammen med foreldrene Siri og Hans Kristian Strømme – og pastor Kjell Werner Rødder

Vi fikk oppleve en flott Palmesøndags-gudstjenste i kirken 9. april. Ekkoet av palmesøndagens jubelrop ble forsterket av at lille Alma Synnøve ble døpt.

En prosesjon med dåpsfølget innledet gudstjenesten. Pastor Kjell Werner forrettet dåpen av Alma Synnøve, som er datter av Siri og Hans Kristian Strømme. Dåpsbarnet var så stillfarende og eksemplarisk at hun kun sporadisk selv bidro til palmesøndagens jubelrop – men omkring henne var gleden og stoltheten stor!

Pastor Werner holdt også, som vanlig, en meget tankevekkende preken – denne søndagen over teamet: «Tiden står ikke stille». Senere deltok  «alle»  i bønnevandring rundt om i kirken, og lystenning.

Og her er noen bilder: