Livskraft mot dødskrefter

«Jeg har sett Herren!» er et utsagn som vitner om at det finnes en annen måte å møte livet på. En levemåte formet av oppstandelsens kraft, som rommer alt som skaper og opprettholder liv. En kraft som overvinner korrupsjon, løgnaktighet, rasisme, avvisning og marginalisering, fordømmelse og frykt. En motkulturell levemåte som viser barmhjertighet, godhet og nåde, sa pastor Kjell Werner Rødder i sin preken 1. påskedag.

– Egentlig kunne jeg satt punktum her, sa Rødder etter å ha innledet sin 1. påskedagspreken med de fire ordene fra Maria Magdalena hentet fra Johannes-evangeliet  20:18: «Jeg har sett Herren».

(Hadde han gjort alvor av punktumet, ville han i så fall satt «tidenes-korteste-preken-rekord» i Trondheim Metodistkirke. Det kunne latt seg forsvare, for «Jeg har sett Herren» er jo så til de grader «to the point». På en direkte, enkel og fullstendig måte rommer ordene kjernen i påskebudskapet og hele grunnlaget for kristen tro og kirkeliv. Ord som insiterer på at kjærlighetens krefter vil overvinne dødens. Jo da, et punktum hadde vært mulig. Men heldigvis fant Rødder likevel grunn til å fortsette litt til…)

Berører våre liv

– Ofte vil vi for mye som kirke og som predikanter; alt for mange forklaringer, alt for mye rasjonaliseringer, alt for mange utlegginger og analyser, sa pastor Rødder. Det skjer alt i beste mening, i forsøk på å gjøre Bibelen relevant. Men vi glemmer, eller overser, at Bibelen gjerne skaper sin egen relevans. Aldri er dette mer sant enn på Påskedag. Det uforklarlige kan nemlig ikke fattes med tanken. Det sprenger våre forestillingsevner. Livet et sterkere enn døden. Det virker ulogisk men er ikke mindre sant av den grunn.

”Jeg har sett Herren! ” Disse fire ordene er kanskje mer verd enn bindsterke teologiske utredninger. Maria Magdalenas korte vitnesbyrd rommer alt vi trenger å vite; at oppstandelsen er en sannhet og virkelighet som berører våre liv. Maria velger ikke en høytideligere og kanskje «dogmatisk korrekt» formulering som for eksempel: «Herren er oppstanden. Ja, han er sannelig oppstanden». Hennes uttrykksform er mer personlig, umiddelbar og nær. For henne er ikke sannheten om oppstandelsen et ledd i en trosbekjennelse – men et vitnesbyrd: «Jeg har sett Herren!»

 Livskraft mot dødskrefter

– Det også vi trenger, mer enn forklaringer,  er erfaringer i eget liv som gjør det mulig å si: ”Jeg har sett Herren!”, understreket pastor Rødder. Det vi lengter etter er å kjenne at kraften fra Kristi oppstandelse er virksom også når liv synes å gå i stykker. At livskreftene blir synlige mens vi enda er omgitt av død og elendighet og at kjærligheten kan proklameres ansikt til ansikt med hat, fornedrelse og skam.

– For når alt kommer til alt så er oppstandelsen ikke bare et løfte om et liv etter det vi lever nå. Den er det også, bevares. Men i dag skal vi si til hverandre at Gud med sin livgivende kjærlighet alltid er klar til å fjerne steinen fra våre dødssoner, sa pastor Rødder. For det er jo det graver er. Steder der Døden dominerer. En dødskreftenes tumleplass som får næring og vokser seg sterkere ved korrupsjon, løgnaktighet, rasisme, avvisning og marginalisering, fordømmelse og frykt. Men der lukten av død og forråtnelse møter Guds ånde, skapes nytt liv og muligheten for håp og fred. Døden mister sin makt.

– For Maria handlet det om å gå fra mørke til lys, fra sorg til glede, fra mismot til frimodighet. Vi er heller ikke fremmede for nattens smerte og angst, noen av oss, sa pastor Rødder. Livet brytes i stykker på forskjellige måter. Påskens budskap taler sterkt om gudsnærvær midt i nattens mørke. Underet hadde skjedd. Gudsrikets krefter hadde vært på ferde – og er det fortsatt, i dag.

(prekenreferat v/ Ole-Einar Andersen, basert på notater og manusskisse)

Trondheim menighet har hatt gleden, og velsignelsen, av å ha pastor Kjell Werner Rødder og fru Jorunn med oss gjennom hele påskeuka. Det har gjort oss godt! Torsdag kveld var vi samlet til kveldsmåltid med nattverd i Wesleysalen. Måltidet hadde også elementer fra det jødiske påskemåltidet, blant annet med bitre urter. En meget nær og meningsfull inngang til påskefeiringen. Langfredag deltok pastor Rødder aktivt i Korsvandringen gjennom Trondheim sentrum. 1. påskedag ble innledet med påskefrokost i Wesleysalen , også det et godt fellesskap og en fin forberedelse til høytidsgudstjenesten. Vi har slett ikke vært de store forsamlingene, men for alle som har gjort påsken’17 til (metodist)kirkepåske har det på alle måter vært meningsfullt.