Forberedt på Guds overraskelser?

 

trhumc-kjell-w-tenker-vignettDet er en risikosport å prøve å forutsi og forutberegne Gud. For om vi gjør oss opp alt for bestemte meninger om hvordan Gud gir seg tilkjenne, risikerer vi at hans besøk går oss forbi. Vi må nok leve med det ukjente.

 Vi kjenner igjen dette mønsteret fra egne liv. Det er ikke mye vi på forhånd kunne regne ut av det som ble våre liv, våre dager og år. Det er ikke vi som har kontrollen. Vi forstår det muligens bedre når vi ser bakover på det som skjedde. Når vi ser sammenhenger og konsekvenser kan vi ane Guds finger, ja kanskje til og med våge å snakke om hans plan.

Slik er det også med framtiden. Vi kan ikke rive den til oss for å tvinge fram det vi ønsker skal skje. Vi må øve oss i å vente, være lydhøre, forberedt på overraskelser men alltid klar til ”å fange vinden”. Slik er det i Guds rike.

Den store overraskelsen

Pinsen, Åndens høytid står for døren. Når Peter står fram på pinsedag drar også han opp de store linjene både bakover og framover.

I Apostlenes gjerninger gir Lukas oss dramatikken i det som skjedde denne første dagen i en ny æra, og han følger opp med å fortelle om de 30 første årene i den unge kirkens liv. Han gir oss detaljene om gledene og utfordringene, om seirene og nederlagene. Nettopp det gjør ham og fortellingen troverdig.

Apostelen Peter var en av dem som hadde latt seg begeistre, slått av undring av det Jesus fortalte og underviste om. Som så mange andre ble han overivrig da han så undrene Jesus gjorde. Jesus måtte stagge deres utålmodighet og hadde i klartekst sagt til dem ”vent”. Men da det ventede inntraff ble alle overrasket. Ånden var den uventede gjesten og den store overraskelsen.

Så er det en risikosport å prøve å forutberegne Gud. For om vi gjør oss opp alt for bestemte meninger om hvordan Gud gir seg tilkjenne, risikerer vi at hans besøk går oss forbi. Men det handler altså om å være klar. Det handler om å eie en beredskap fordi vi sammen bærer på en lengsel, en tro og et håp og det er dette som knytter oss sammen til Gud og til hverandre.

Ut i det ukjente – i tro

Prekenen som biskop Sally Dyck møtte oss med i juni for et år siden (bildene under) har fulgt meg gjennom dager og måneder som er gått:

«Fortiden jager oss. For kirken finnes det ingen vei tilbake. Han (Gud) utfordrer oss til å våge gå og bli den kirken vi er kalt til å være», sa biskopen.

«Motløshet er blitt vår største fiende. Ja, mange er til og med blitt redde for å håpe», sa biskop Sally.” Men vi er kalt til å gå i tro – og til å synliggjøre hva tro, håp og kjærlighet er i verden.”

Så finnes det alltid en vei videre. Vi finner den når vi lytter til Guds kall; når vi er villige til og våger å ta skrittet ut i det ukjente, når vi tør begynne å gå uten å vite i detalj hvor veien fører oss. Det er en annen slags risikosport det. Da er det ikke lenger vi som har kontrollen, men Gud.

Kjell Werner