Global arbeidsgruppe for urfolk

En global arbeidsgruppe for å styrke kirkens forhold til urfolk og urfolks rettigheter, er etablert innen United Methodist Church. Markeringen av samejubileet Tråante 2017 i Trondheim i februar (blant annet i Trondheim Metodistkirke), var ”fødselshjelp” til etableringen.

 Det er UMC General Board of Church and Society (Rådet for Kirke og Samfunn) som står bak opprettelsen av arbeidsgruppen ”United Methodist Global Working Group on Indigenous Peoples”, opplyser kirkens nyhetstjeneste UMC News. Gruppen skal fokusere på fire hovedområder: urfolks rettigheter til vann og land, urfolks selvbestemmelse og suverenitet, urfolksteologi/åndelighet og urfolks språk og kultur.

( Du kan lese nyhetsartikkelen her, og det anbefales: http://www.umc.org/news-and-media/connecting-worldwide-as-indigenous-peoples )

På Generalkonferansen i Tampa, Florida i 2012, ble det holdt en spesiell gudstjeneste med ”anger og forsoning” overfor urfolk som tema. (”An Act of Repentance toward Healing Relationships with Indigenous People”) Gudstjenesten skulle markere starten på en ”åndelig helbredelses-prosess” mellom UMC og urfolk. Den nye arbeidsgruppen ønsker å å bringe kirkens forhold til urfolk et skritt videre.

– Det vi mener er: Hvordan går vi videre fra gudstjeneste, ut av kirkens dører og inn i urfolkenes samfunn?, sier Liberato ”Levi” Bautista. (bildet)  Han ledet den internasjonale gruppen som gjestet Trondheim under samejubileet, og er sentral i opprettelsen av arbeidsgruppen. Bautista er Assistant General Secretary for United Nations and International Affairs for the General Board of Church and Society (GBCS).

Bautista, som er fra Filippinene, og en rekke metodister med urfolkbakgrunn deltok i feiringen av samejubileet Tråante 2017 i februar. Dagen før den samiske nasjonaldagen, deltok de i gudstjenesten i Trondheim Metodistkirke, og avdukingen av plaketten som viser at kirken er UMC Historic Site – (fordi kirken i Trondheim åpnet sine dører for det første samepolitiske landsmøtet i 1917 – og fordi kirkeloftet var hemmelig jødisk synagoge i 1941/42). Bildene under er fra vår «urfolksgudstjeneste» søndag 5. februar:

Under jubileumsfeiringen i Trondheim startet også et seminar om kirken og urfolk som fortsatte på Folkehøgskolen i Nord-Norge (tidligere Soltun). Opplevelsene og erfaringene fra Trondheim og Soltun, og møtet med representanter for det samiske urfolket, var viktige hendelser i forbindelse med etableringen av United Methodist Global Working Group on Indigenous Peoples.

Arbeidsgruppen skal ikke bli en ny og budsjettyngende ”struktur” innen kirken. Ideen er mer en felles, global arbeidsplattform for utveksling av felles erfaringer, utfordringer og samarbeid. Hovedarbeidsredskapet blir e-post og artikler. Dessuten vil gruppen benytte anledningen til å samle flest mulig av medlemmene i forbindelse med FNs årlige forum for urfolk ( U.N. Permanent Forum on Indigenous Issues).