Metodistbiskoper ber president Donald Trump ta til vettet!

Nå sier de det vel ikke akkurat slik, men det er det de mener! I alle fall ber Biskopsrådet innen United Methodist Church president Donald Trump omgjøre  beslutningen om å trekke USA ut av Parisavtalen. I en uttalelse sier biskopsrådets president biskop Bruce R. Ough at Trumps avgjørelse var nedslående, og at den vil forverre tilstanden på en planet som allerede er i dårlig forfatning grunnet overforbruk og misbruk av ressurser.

Biskop Ough (bildet under) understreker at The United Methodist Church vil fortsette å oppfordre til modig lederskap og jobbe for en klimapolitikk med røtter i rettferdighet og bærekraft.

gc2016-bishop-ough-jpg

”Ved å bry oss om Guds folk og Guds planet, tilbyr vi oss selv som instrumenter for Guds fornyende ånd i verden – som vil fremme sosial og klimamessig hellighet. det vil vi gjøre gjennom å utfordre de som står for en politikk og praksis som ignorerer de fattige, utnytter de svake og skader miljøet»,

sier biskop Bruce i sin uttalelse på vegne av hele Council of Bishops of The United Methodist Church.

Du kan lese hele uttalelsen her – og det anbefales: Biskopsrådet mot Trump

Biskopsrådets uttalelse er godt i tråd med en Facebook-kommentar som vår biskop (for Norden og Baltikum) Christian Alsted publiserte samme dag som Trump kunngjorde sin beslutning:

”President Trump’s avgjørelse om å trekke USA ut av Parisavtalen gjør dagen i fag til en mørk dag for de fattigste mennesker i verden som allerede merker effekten av klimaendringene, og en mørk dag for våre barn og barnebarn som må leve med konsekvensene av våre handlinger”,

skrev biskop Alsted samtidig som han linket til en video som verdensbanken har laget om flom og oversvømmelser som en følge av klimaendringer: http://www.worldbank.org/climate