Ny hjemmeside for kirkens «DNA-råd»

trhumc-gbcswebBare en kort melding for å varsle at Metodistkirkens General Board of Church and Society (Rådet for kirke og samfunn ) 1. juni lanserte en ny og vesentlig forbedret hjemmeside! GBCS er et «signatur-organ» innen The United Methodist Church og representerer på mange måter vårt kirkelige DNA i sitt arbeid med viktige saker i skjæringspunktet mellom kirke/teologi og samfunn. Alle bevisste metodister – og alle som ønsker å vite hva vi som kirke står for – oppfordres til å følge denne hjememsiden: CHURCH and SOCIETY