Katolsk «svart får» ordinert i kirka vår

Over 60 frammøtte var vitne til en (kirke)historisk handling da Christine Marie Hassenstab (68) ble ordinert til prest i ”Roman Catholic Women Priests” i Trondheim Metodistkirke lørdag 17. juni. Vår pastor Kjell Werner Rødder var en av flere som deltok i ordinasjonen ved å legge sine hender på Hassenstabs hode.

Et svart sau var plassert på alteret under hele ordinasjonsgudstjenesten. Det «svarte fåret» er blitt et symbol for RCWP-bevegelsen. – Vi er jo i noens øyne en gjeng kjettere, sa biskop Patricia Fresen, med et glimt i øyet, da hun ved ordinasjonens start satte sauen på alteret. – Men Jesus gjorde ingen forskjell på hvite og svarte sauer, understreket hun.

RCWP er en katolsk grasrot/undergrunnsbevegelse som ønsker at den katolske kirke skal anerkjenne og ordinere kvinnelige prester. RCWP ser på seg selv som «innenfor», og regner seg som en del av den Romersk Katolske Kirke, men den offisielle kirken vil ikke ha noe med bevegelsen og dens prester å gjøre. Hassenstab ble i praksis ekskommunisert (stengt ute fra sakramentene) i det øyeblikk hun lot seg ordinere lørdag.

Inkluderende

RCWP mener de står i forlengelsen av en tidligkristen tradisjon og viser til at kvinner tjenestegjorde som diakoner, prester og biskoper i kirken fram til det sjette århundre. I tillegg til sin kamp for kvinnelige katolske prester, oppleves RCWP som et fristed for mange skilte katolikker, og bevegelsen inkluderer gjerne lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. RCWP praktiserer ikke sølibat, og de aller fleste av bevegelsens prester i USA, Europa og Latin-Amerika er gift. Hassenstab er selv gift med professor i statsvitenskap ved NTNU, Sabrina P. Ramet, som skiftet kjønn på 1980-tallet.

Lørdagens ordinasjon ble en spesiell og sterk opplevelse. Den ga inntrykk av RCWP som meget åpen, inkluderende og demokratisk kirkelig bevegelse. Etter selve ordniasjonshandlingen ble alle som var i kirken, og følte for det, invitert til å komme fram og legge sine hender på den nyordinerte prestens hode. Den køen ble lang! RCWP praktiserer også helt åpent nattverdsbord, og ordinasjonen ble avsluttet med nattverd hvor alle fikk både brød og vin – inkludert de tre tilstedeværende Trondheims-metodistene.

Takknemlig

Christine «Chris» Marie Hassenstab er meget takknemlig for at Metodistkirken i Trondheim stilte kirken til disposisjon for ordinasjonen. Alternativet hadde vært et hotellrom. Det hadde fungert det også, men å bli ordinert i en kirke er usammenligbart bedre, sa Hassenstab til hjemmesiden umiddelbart før ordinasjonen lørdag.

– Fra USA kjenner jeg United Methodist Church som en raus, åpen og inkluderende kirke som med sosial hellighet gjerne går i front i kampen for rettferdighet og støtte til minoriteter og . Det samme inntrykket fikk jeg da jeg sjekket Trondheim Metodistkirkes hjemmeside, sier Chris om hvorfor RCWP henvendte seg til metodistmenigheten i Trondheim om leie av kirken.

­– For oss var det naturlig å åpne kirken for en slik handling, sier pastor Kjell Werner Rødder. Vi står som kirke og menighet i en teologisk og historisk tradisjon der vi ønsker å være åpne og inkluderende også overfor grupper og menensker som ikke får mest oppmerksomhet eller respekt, forklarer han.

– Slik menigheten vår åpnet kirken for det historiske, samepoliske møtet i 1917, for en hemmlig jødisk synagoge under krigen, og for asylsøkere på 1990-tallet, ønsker vi også i vår egen tid å vise en radikal gjestfrihet. Å stille kirken til rådghet for denne ordinasjonen er én måte å praktisere det på, sier Rødder. I motsening til den katolske kirke har vi i vår metodistiske tradisjon dessuten ikke problem med ordinasjon av kvinnelige prester eller biskoper, for den del. Og la meg legge til; ordinasjonen av Christine Hassenstab ble en sterk og flott opplevelse, sier pastor Kjell Werner Rødder.

Sosialt engasjert

Christine «Chris» Hassenstab er opprinnelig fra USA, født i St. Paul, Minnesota. Hun er utdannet jurist, og jobbet i mange år som forsvarsadvokat i Seattle før hun i 2001 flyttet til Norge og jobb ved Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet i Trondheim sammen med sin livsledsager. I 2010 tok hun doktorgrad ved NTNU over emnet: «Body Law and the Body of Law» (A comparative study of Social Norm Inclusion in Norwegian and American Laws). Hun har også tatt masterstudium i teologi.

Juristen, sosiologen og teologen Hassenstab er brennende opptatt av sosiale spørsmål. Hun har levd både sitt yrkesliv, privatliv og kirkeliv i skjæringspunktet mellom kirke/tro og samfunn. Ved to anledninger ble hun arretsert for protest mot USAs forsvarsbudsjett, særlig Trident-ubåtprogrammet.

Fra hun kom til Trondheim i 2001, har Hassenstab vært medlem av den katolske kirken i byen. Hun vakte oppsikt da hun høsten 2009, som den første, var den første som varslet politiet om at daværende katolsk biskop i Trondheim, Georg Müller, hadde begått seksuelt misbruk av mindreåroige.

Klar til å bli prest

Hassenstab ble ordinert til diakon i RCWP i 2012. Normalt skulle presteordinasjonen fulgt to-tre år senere, men ble utsatt av helsemessige årsaker. Hassenstab hadde nemlig en megetalvorlig fallulykke i en trapp, og tilbrakte fem måneder på sykehus etterfulgt av omfattende opptrening. Hun plages fortsatt med smerter og nedsatt førlighet i en arm og fot.

– Om kroppen ennå ikke er helt god, er Christine i hjertet klar for å bli prest, understreket biskop Patricia som i sin preken og hilsen til Hassenstab tok utgangspunkt i bibelteksten om Jesu møte med kvinnen ved brønnen.

– Chris, på sammem låte som denne kvinnen har også du hatt et møte med Jesus. Du har smakt det levende vannet, og du vil raust dele det til andre, sa biskop Patrica. Hun var imponert og rørt over måten Hassenstab har taklet fallulykken på.

– Chris forbanner ikke ulykken og smertene slik mange av oss ville gjort. Tvert i mot har hun sagt til meg at den har lært henne mye om seg selv; om livet, om andre mennesker, om smerte og tålmodighet og gitt henne sterkere forståelse for andres lidelse. Chris, dette er erfaringer og holdninger som gjør at jeg vet at du vil bli til stor velsignelse for alle mennesker du skal tjene og møte som prest, sa biskop Patricia.

Som ordinert prest vil Christine Hassenstab vil lede en «huskirke». Der vil hun regelmessig  forrette nattverd, og andre sakramenter etter behov. Husmenigheten er også engasjert i sosiale spørsmål og arbeid, blant annet knyttet til romfolk, miljøspørsmål og homofobi.

—-