Stor (ikono)stas på takkedagen!

takk10
Ikonostas er betegnelsen på en hel vegg med ikoner – men sannelig er det stas med et ikon også! (ref. tittelen på denne artikkelen)

Takkedag-gudstjenesten 18. juni ble, som seg hør og bør, preget av takknemlighet. Og den gikk i alle retninger: til ansatte fra menighet, fra ansatte til menighet – og fra menighet og ansatte til Gud. Og pastor Kjell Werner Rødder overrakte i takknemlighet et vakkert ikon til menigheten!

Leder av Personalkomiteen, Anne Jorunn Midtkil, takket våre tre supre ansatte: pastor Kjell Werner Rødder, menighetsrådgiver Jon Løvland og organist Takako Ueno. De har alle en arbeidssituasjon som medfører en del spising ute, og de fikk derfor hvert sitt gavekort til bruk på restaurant Egon. Samtidig kunne Anne Jorunn fastslå at vi heldigvis kan se fram til et nytt arbeidsår med den samme flotte trioen!

Men de ansatte takket i høyeste grad også. Det håndmalte, ”glødende” vakre ikonet pastor Rødder overrakte menigheten, har lenge vært i hans private eie, men nå ville han at menigheten skulle få det. Han begrunnet gaven med møtet og erfaringene han har gjort med Trondheim menighet, mottakelsen han har følt og tjenesten han har fått gjøre det siste året. Opplevelser som gjør at Kjell Werner personlig beskrev det tilbakelagte arbeidsåret i Trondheim som det rikeste av alle hans år som menighetsprest. (Og så er det jo vi/menigheten som er blitt beriket av hans tjeneste…)

Også menighetsrådgiver Jon Løvland takket for et spennende og godt arbeidsår, og uttrykte stor takknemlighet for den reisen han har fått gjøre, og skal fortsette, sammen med menigheten vår. (En reise også vi/menighet ser fram til å fortsette sammen med ham.)

Organist Takako Ueno takket å sin måte med vakkert orgelspill gjennom hele gudstjenesten, og et særdeles velspilt og flott postludium (av J.S. Bach) som bekreftet Bachs utsagn om sin egen musikk; at hver tone er til Guds ære! Slik sammenfattet Takako vår felles takk til Gud for et inspirerende og godt arbeidsår.

Med ”Klar, ferdig – GOD!” som prekentema, tok pastor Kjell Werner Rødder utgangspunkt i Paulus brev til Timoteus. Prekenen ble en sterk oppfordring til å omsette Guds velsignelse, kjærlighet og omsorg til oss – til andre. Der barmhjertighet og kjærlighet bor, der bor også Gud!