På sporet av kirkens DNA!

trhumc-dnaprofil1Denne høsten skal vi i Trondheim Metodistkirke jakte på metodismens DNA. Det vil skje både i gudstjenester og gjennom undervisning/menighetsskole noen mandagskvelder. 

NB: HUSK SAMLINGSSØNDAG OG GUDSTJENESTE – SØNDAG 20. AUGUST KL. 11.00

Vi trenger alle å friske opp vår basiskunnskap for å møte dagens og morgendagens utfordringer til hvordan vi som kirke og menighet skal bidra til kunnskap og erfaring om kristen tro og liv i vår tid.

Deter viktig for oss som metodister (og venner av kirken) å sette fokus på vår kirkelige arv og identitet. Ikke først og fremst for å dvele med det som har vært og bli værende i fortiden, men for å lære av den og gå videre framover.

Gjennom forkynnelse og undervisning skal vi i løpet av høsten derfor utforske og analysere vår egen kirkes DNA-profil. I alle fall de søndagene hvor pastor Kjell Werner Rødder preker, vil utgangspunktet være noen av Charles Wesleys salmer og/eller John Wesleys prekener i parafrasens form. Men det kan bli DNA-jakt også i andre gudstjenester!

Det blir «menighetsskole» med undervisning og samtale om metodistkirkens DNA mandag 28. september og mandag 11. september. Sjekk også kirkekalenderen!

Våre kirkefedre, brødrene Wesley, levde jo i sin tid og var preget av 1700-tallets kontekst. Men hva om de hadde levd i dag? Hvordan ville de utrykt seg?

Hva kan vi lære av historien? Har vi behov for å kjenne røttene våre før vi kan ta vingene fatt og være menighet for dagens mennesker? Hvordan skal vi uttrykke og formidle Nådens budskap i vår tid? Dette og mer til skal vi høre om, samtale om og synge om i løpet av høsten!

Den siste helgen i november får vi besøk av vår tidligere biskop Hans Växby! Han vil ”wrap it up” som de sier i landet der metodismen startet. Biskop Hans blir med oss fra lørdag 25. til og med mandag 27 november og han vil sammenfatte vår DNA- gjennom undervisning og forkynnelse. Vi kommer nærmere tilbake med detaljert program for «Växby-helgen»!