Metodister er optimister av Guds nåde

Hva skiller Metodistkirken fra så mange andre kirkesamfunn?, spurte pastor Kjell Werner Rødder i sin preken søndag 27. august. Ikke overraskende hadde han svaret klart: ” Jo, troen på hva Gud kan gjøre i og gjennom oss ved sin nåde.”

trhumc-Nåde1-c– Vi er totalt avhengige av den guddommelige raushet og tilgivelse. Vi trenger den frie nåden, den betingelsesløse kjærligheten som fornyer og gjør oss i stand til å håpe på og arbeide for en bedre verden. Det skjer noe også med oss og vår egen virkelighet i møte med bibeltekster som salmetekster om Gud nåde. De handler ikke bare om noe som engang var. De handler om oss og våre liv, sa pastor Rødder.

– Metodister er optimistiske og håpefulle fordi Gud alltid er den som tar initiativet, og det finnes ikke en menneskelig situasjon der han ikke har vært før. Guds nåde omgir oss hver dag hele livet, poengterte pastoren vår i prekenen som markerte starten på høstsemesterets utforsking av metodismens DNA.

De 32 som hadde funnet veien til gudstjenesten, fikk lytte til Rødders understrekning av den frie nådens viktighet. Og rundt omkring i kirkebenkene hang det «kjærlighet på pinne» – slik at folk kunne kjenne og «smake at Gud er god». Utgangspunktet for Rødders preken var bibeltekster om Guds nåde fra 1.mosebok 32:4, 9-12 og Salme 139:-9-12 – og han påpekte nådens betydning for to troshelter – patriarken Jacob og salmedikter/kirkefar Charles Wesley.

Jacob var livredd foran gjenforeningen med sin bror Esau. Det er ikke vanskelig å forstå hans lettelse når han blir godt mottatt, at hans frykt og uro ble gjort til skamme. Guds omsorg og barmhjertighet overskred langt hva han kunne forestille seg . ”Gud har vært nådig mot meg”, var Jacobs konklusjon.

Charles Wesley vokste opp og virket i et England preget av sterk sosial uro i en politisk brytningstid. Han opplevde også brytninger i eget liv og tro. Da Charles kjempet med troen fikk han hjelp av herrnhuteren Peter Böhler som sa: ”Om jeg hadde tusen tunger, skulle jeg prise Gud med dem alle” (som er bakgrunnen for en av Wesleys ”signatursalmer ”Å om med tusen tungers lyd”.)

– Både Jacobs og Charles’ historier og erfaringer er gitt oss slik at vi kan kjenne oss igjen i eget liv og vår egen livshistorie, sa Rødder. Og som både Jakob og Charles trenger også vi å høre og å si det høyt: ”Gud har vært nådig mot meg”

Rødder valgte å gjengi både den engelske originalteksten og den norske oversettelsen på de Wesleysalmene vi sang. Gode oversettelser, du verden, men litt «gammelmodige» – og sammenstillingen minnet oss om at noe fort forsvinner/svekkes gjennom oversettelse. Det var unektelig mer trøkk , saft og metodistisk nådesteologi i Wesleys originaltekster. (kanskje noen kjenner kallet til å nyoversette dem?)

– Guds nåde omgir oss hver dag hele livet, understreket pastor Rødder. Det var det som overrasket Jakob; han ventet hevn og fant nåde. Og det var Guds nåde som grep Charles Wesley og som fikk ham til å synge lovsanger om ” the triumps of His grace!”

Og denne helga drar Trondheimsmetodistene på menighetstur til Søvassli (Hemnkjølen) også den i nådens tegn. Tema for søndagens gudstjeneste på Søvassli er: ”Frigjørende nåde”.  Mer om det senere!