Nåde underveis – og nytt medlem!

«Denne prekenen skal handle om at vi, allerede mens vi er på vei, er vi gjenstand for Guds nåde», sa pastor Kjell Werner Rødder på gudstjenesten søndag 10. september. Vi kan saktens lytte litt nå Liverpool-fansen når de synger «You’ll never walk alone», mente Rødder som også hadde gleden av å ta opp et nytt medlem i menigheten.

Det er lite som matcher medlemsopptakelse, og det var flott å ønske vårt nye medlem Siri Strømme (32) velkommen. Siri ble (som de som har lest referatet fra menighetsturen vår vet) døpt under gudstjenesten på Søvassli 3. september. Pastor Rødder erklærte seg glad og rørt over muligheten til også å få ta opp sitt «ferske» dåpsbarn som medlem i kirken, og rett etter opptakelsen fikk Siri gode klemmer fra de av menighetsrådets medlemmer som var tilstede – og flere klemmer vanket det under kirkebakkekaffen etter gudstjenesten! Nå har vi i løpet av to år tatt opp sju nye medlemmer i menigheten vår – alle unge og flotte!

«Nåde underveis» var tema for pastor Rødders preken. Han tok utgangspunkt Johannes 14:15-21 hvor Jesus sier til disiplene at «den dagen skal dere skjønne».

gudstjeneste5– Vi vet , fordi erfaringen vår har lært oss det, at det er en dag for alt, at ingen dager er like. Det kommer dager for glede og dager for gråt. Og så er det tider da vi må vente og tider vi bare kan ta imot; stunder for spørsmål og undring, tvil og uro – og heldigvis stunder for å få avklaring og svar, sa pastor Rødder.

 

«Den dagen skal dere skjønne», sier Jesus. Jeg er glad for det løftet, men jeg er også en utålmodig sjel. Det innrømmer det gjerne, selv om det er slitsomt i blant. Jeg vil så gjerne forstå og vite. Men vi, jeg , er altså på vei hjemover – og en gang der fremme skal alle brikker falle på plass. Det blir flott og godt, sa Rødder som så introduserte to troshistorier for å illustrere prekenens budskap om at allerede mens vi er på vei, er vi gjenstand for Guds nåde.

AsbjørnFørst ute var menighetens medlem Asbjørn Stjern (bildet over) som personlig, sterkt og engasjerende fortalte oss sin troshistorie. Så presenterte pastor Rødder historien om Naomi og Ruth fra Ruths bok 1 – om Ruth som etter å ha flyktet fra hungersnød, insisterte på å følge med Naomi tilbake fra Moab til Betlehem.

«Dit du går, vil jeg gå,

og hvor du bor, vil jeg bo.

Ditt folk er mitt folk,

og din Gud er min Gud«

Den beslutningen endret livet hennes. (les gjerne historien!)

Med Wesleysalmen «A charge to keep I have, A God to glorify» (Jeg har et hellig kall) understreket Rødder det metodistiske perspektivet på å være underveis, omgitt av Guds nåde; at vi på vandringen søker hellighet i hjerte og liv.

– Vi forkynner ikke et godt budskap for individer som ikke samtidig uttrykker et sosialt engasjement og ansvar. Og vi forkynner ikke et sosialt evangelium ribbet for individets omvendelse og mulighet for personlig vekst og forandring, understreket Rødder før han til slutt vendte tilbake til Johannes-teksten.

– «Den dagens skal dere skjønne». Jesus forsikrer oss om at han ikke vil forlate oss alene (farløse). Vi skal ikke være redde – vi er ikke alene, understreket pastor Rødder. Det er nåde underveis! Slipp kjærligheten løs! Han som har begynt den gode gjerningen i dere skal også fullføre den!

Organist Taakako spilte flott og lovsangsgruppa høynet gudstjenesten for de 32 frammøtte, og etterpå struttet det av metododistisk fellesskap under «kirkebakke-kaffen».