Vi er en internasjonal kirke

Søndag 24. september kl. 11.00 inviterer vi igjen til Internasjonal Gudstjeneste. Prekenen vil ha form av en dialog/samtale mellom Ernestina Osei og Ole-Einar Andersen. Etter gudstjenesten samles vi til kirkekaffe/lunsj og måltidsfellesskap i Wesleysalen.
WorldFace-webTrondheim Metodistkirke og menighet ønsker å styrke sin internasjonale profil som del av en verdensomspennende kirke. Et virkemiddel er internasjonale gudstjenester – som vi vil prøve å ha to av hvert semester.
Søndag 24. september vet at vi får besøk av en liten gruppe amerikanere, og vi håper å se nye ansikter fra andre nasjonaliteter – i tillegg til våre egne medlemmer og venner som også utgjør et fargerikt fellesskap! Uansett er det er viktig at så mange fra den «faste» menigheten møter opp bidrar til at nye besøkende føler seg velkommen! Har du  venner/kjente du tror kan være interesserte, så inviter dem gjerne med til kirken denne søndagen!
Salmer, bønner og preken blir på engelsk – noen salmer er «tospråklige». Prekenen blir som nevnt en samtale/dialog mellom Ernestina Osei (opprinnelig fra Ghana) og Ole-Einar Andersen («ekte» Trondhjemsgutt).  I samtalen vil vi dele litt av våre troshistorier, og «avsløre» hver vår favorittsalme og favoritt-bibelfortelling!
NB: Forresten flott om du kan ta med litt mat til kirkekaffelunsjen – vær ikke redd for å være  litt «kreativ» slik at vi får ulike smaker og farger! Men alle bidrag mottas med takk!