Kirka full av gilde folk

stgeorg1Fullsatt kirke da over 90 utsendinger til St. Georg Gildenes landsting i Trondheim samlet seg til kveldsgudstjeneste i Trondheim Metodistkirke kl. 23.00 lørdag kveld. Det ble et godt gjensyn/hør med vår tidligere pastor Ivan Chetwynd som ledet gudstjenesten.

De fleste medlemmer av St. Georg Gildene er «hardbarka», gamle speidere. Alle utsendingene ble ønsket velkommen av vår egen Bjørg Burkeland, som selv er aktivt og engasjert Gilde-medlem.

Gudstjenesten vekslet mellom bønner, skriftlesning, salmesang og glimt fra menighetens historie. (Det nordiske, samepolitiske møtet i 1917, den hemmelige jødiske synagogen under krigen, kirkeasylet tidlig på 1990-tallet og de siste årenes arbeid for rombefolkningen.) De historiske glimtene ble formildet av tidligere menighetshistoriker, Bjørn Gunnar Andersen. Organist Takako Ueno bidro med salmespill og et meget vakkert Bach-postludium til å gjøre kveldsgudstjeneste til en god opplevelse.

Med meget få unntak hadde ingen av de drøyt 90 Gildemedlemmene vært i Trondheim Metodistkirke før; for mange var det også et første møte med Metodistkirken overhodet. Mange ga uttrykk for at det syntes Trondheim metodistkirke var vakker, og ikke minst uttalte de seg rosende om kirkens/menighetens respekt, engasjement, omsorg for minoriteter og annerledes troende. Det er all grunn til å tro at gudstjenesten ble et positivt møte med Metodistkirken generelt og Trondheim Metodistkirke spesielt.

St.Georgs Gildene er en organisasjon som ble stiftet for voksne som ønsker å fortsette, ta opp igjen, støtte speidersaken, eller starte sin vandring på speidervegen. – Organisasjonen ble stiftet i 1952. St. Georg Gildene Norge er en del av den verdensomspennende organisasjonen «International Scout and Guide Fellowship».